Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Μαλάξεις)

Μαλάξεις (massage)

Σε μία μελέτη, οι ασθενείς με οξεία οσφυαλγία που δέχθηκαν χειρομαλάξεις είχαν την ίδια ανακούφιση από τα συμπτώματα σε σύγκριση με τους μάρτυρες που δέχθηκαν την συνήθη φροντίδα [Eisenberg DM et al, 2007].

Οι μαλάξεις ανακουφίζουν προσωρινά από τα συμπτώματα, αλλά το μακροπρόθεσμο όφελός τους σε ασθενείς με οσφυαλγία δεν έχει προσδιορισθεί [Little P et al, 2008; Cherkin DC et al, 2011].

Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη, 579 ασθενείς με οσφυαλγία οι οποίοι δέχθηκαν 6 συνεδρίες με χειρομαλάξεις, με ή χωρίς ασκήσεις, είχαν βελτίωση του πόνου και της αναπηρίας, η οποία όμως δεν διήρκεσε πέραν των 12 μηνών [Little P et al, 2008].

Σύμφωνα με συστηματική ανασκόπηση, οι χειρομαλάξεις έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από την κινητοποίηση των αρθρώσεων, την θεραπεία χαλάρωσης, την φυσιοθεραπεία, τον βελονισμό, τα ψευδο-λέιζερ και την αυτοεκπαίδευση του ασθενούς [Furlan AD et al, 2009].

Σε μία μελέτη, 401 ασθενείς με οσφυαλγία που δέχθηκαν 10 συνεδρίες με χειρομαλάξεις είχαν βελτίωση της αναπηρίας και του πόνου μετά από 10 εβδομάδες, συγκριτικά με την συνήθη φροντίδα. Πάντως, το όφελος εξασθένησε με την πάροδο του χρόνου και, μετά από 12 μήνες, δεν διέφερε σημαντικά [Cherkin DC et al, 2011].

Συμπεράσματα ανασκόπησης Cochrane η οποία περιελάμβανε 25 RCTs σε 3096 ασθενείς [Furlan AD et al, 2015] : Οι ασθενείς με οξεία, υποξεία και χρόνια LBP είχαν βραχυπρόθεσμη βελτίωση του πόνου και οι ασθενείς με υποξεία και χρόνια οσφυαλγία βελτίωση και της λειτουργικότητας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι μαλάξεις (χειρο- ή ηλεκτρο-μαλάξεις) βελτιώνουν τον πόνο και την λειτουργικότητα σε ασθενείς με οσφυαλγία, αλλά για μικρό μόνο χρονικό διάστημα.

Ενώ δεν φαίνεται να έχουν μεγάλο όφελος στην οξεία οσφυαλγία [Casazza BA, 2012], βελτιώνουν τους ασθενείς με υποξεία και χρόνια οσφυαλγία, ιδιαίτερα εάν συνδυασθούν με ασκήσεις και εκπαίδευση [Furlan AD et al, 2008].Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες