Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Οπισθοπτερνική θυλακίτιδα

Είναι σηπτική ή άσηπτη φλεγμονή του θυλάκου ο οποίος κείται όπισθεν της πτέρνας και του Αχίλλειου τένοντα. Παρατηρείται σε διάφορα ρευματικά νοσήματα (ΠΙΝΑΚΑΣ 208). Άσηπτη θυλακίτιδα έχει αναφερθεί σ’ ένα υγιές παιδί και σ’ ένα κορίτσι με πολυαρθρική NIA (Goldenstein-Schainberg C et al, 1992b). Εκδηλώνεται με πόνο στην οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας. Κλινικά παρατηρείται προπέτεια του Αχίλλειου τένοντα ακριβώς κεντρικά της κατάφυσής του, διόγκωση των μαλακών μορίων και στις δύο πλευρές του τένοντα και πόνος στην πελματιαία κάμψη του ποδιού, οπότε και ο θύλακος συμπιέζεται μεταξύ τένοντα και οστού (Canoso JJ et al, 1984).

Η διαφορική διάγνωση θα γίνει από αρθρίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα (Goldenstein-Schainberg C et al, 1992b). Πάντως, η οπισθοπτερνική θυλακίτιδα συχνά συνδυάζεται με Αχίλλεια τενοντίτιδα και πελματιαία απονευρωσίτιδα (Canoso JJ et al, 1984). Η διάκριση γίνεται με το υπερηχογράφημα (Goldenstein-Schainberg C et al, 1992b).

ΠΙΝΑΚΑΣ 208

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΠΤΕΡΝΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ

  • Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
  • Σπονδυλαρθροπάθειες
  • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
  • Συστηματική σκληροδερμία
  • Κρυσταλλογενή νοσήματα (αρθροπάθεια από πυροφωσφορικό ασβέστιο)
  • Σύνδρομο Reiter
  • Ψωριασική αρθρίτιδα
  • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες