Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Βιλαρζίαση

Η βιλαρζίαση συνδέεται με αντιδραστική αρθρίτιδα (Bassiouni M and Kamel M, 1984), κυρίως των κάτω άκρων. Ακτινολογικά μπορεί να παρατηρηθεί αμφοτερόπλευρη ιερολαγονίτιδα με ακανόνιστη διεύρυνση του μεσάρθριου διαστήματος και σκλήρυνση και σπάνια οστική αγκύλωση (Bassiouni M and Kamel M, 1984).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες