Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι το"γόνατο της νοικοκυράς";

Η προεπιγονατιδική θυλακίτιδα (prepatellar bursitis) είναι συχνή κατάσταση, συνδεόμενη με πρόσφατη κάκωση. Παρατηρείται σε άτομα που γονατίζουν συχνά (γόνατο «νοικοκυράς») (Housemaid's knee). Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή υπερκείμενη της επιγονατίδας. Μερικές φορές οφείλεται σε λοίμωξη ή κρυσταλλογενή νοσήματα. Ο ασθενής έχει πόνο, διόγκωση και ερυθρότητα του γόνατος, δυσκολία στη βάδιση και την γονυκλισία. Ο πόνος υποχωρεί με την ανάπαυση. Η κλινική εξέταση δείχνει ευαισθησία της επιγονατίδας με την ψηλάφηση, κλυδάζουσα διόγκωση πάνω από τον κάτω πόλο της επιγονατίδας, ερύθημα και κριγμό του γόνατος και περιορισμό της κάμψης του γόνατος λόγω του πόνου.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες