Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι τα οζίδια του Garrod;

Τα οζίδια του Garrod (knuckle pads) είναι καλώς περιγεγραμμένες, λείες και σκληρές κηλίδες, οζίδια ή πλάκες, διαμέτρου περίπου 0.5-3 cm, εντοπιζόμενες στην ραχιαία επιφάνεια των μετακαρπιοφαλαγγικών, εγγύς και άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων των χεριών. Εχουν το χρώμα του δέρματος και είναι ασυμπτωματικές και καλοήθεις. Εάν υπόκεινται σε επανειλημμένες κακώσεις, αναπτύσσονται ουσιαστικά πάνω από οποιαδήποτε οστική προεξοχή, αλλά συχνότερα εντοπίζονται στην περιοχή των εγγύς φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων. Τα οζίδια του Garrod μπορεί να αποδοθούν σε ρευματοειδή οζίδια ή ουρικούς τόφους. Ακόμα, όταν εντοπίζονται γύρω από τις εγγύς ή άπω φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις, μπορεί να αποδοθούν σε εκφυλιστική αρθροπάθεια (οστεοαρθρίτιδα) («όζοι του Bouchard» και «όζοι του Heberden», αντίστοιχα).

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες