Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι η ερυθρομελαλγία ;

Η ερυθρομελαλγία χαρακτηρίζεται από έντονο, καυστικό πόνο, ερύθημα και αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος των χεριών και, λιγότερο συχνά των ποδιών, ο οποίος μπορεί να είναι επεισοδιακός ή σχεδόν συνεχής. Συνήθως είναι αμφοτερόπλευρη, αν και μερικές φορές είναι ετερόπλευρη. Η πορεία της έχει εξαιρετικές διακυμάνσεις από ατόμου σε άτομο. Σε μερικούς ασθενείς οι εκδηλώσεις της παρουσιάζονται αθόρυβα και προοδευτικά και παραμένουν σχετικά ήπιες σε ένταση για πολλά χρόνια. Σε άλλες περιπτώσεις εγκαθίστανται οξέως, επεκτεινόμενες και επιδεινούμενες σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Θεωρείται αποτέλεσμα αγγειοκινητικών διαταραχών ή στένωσης και διάτασης του αυλού ορισμένων αιμοφόρων αγγείων, οδηγώντας σε κυκλοφορικές διαταραχές των μελών. Μπορεί να είναι μεμονωμένο, ιδιοπαθές, φαινόμενο ή δευτεροπαθές σε άλλα υποκείμενα νοσήματα. Συχνά εκλαμβάνεται ως φαινόμενα Raynaud (φάση υπεραιμίας).

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες