Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Αιμαγγείωμα υμένα
Τα αιμαγγειώματα του υμένα είναι καλοήθεις όγκοι των αιμοφόρων αγγείων, συχνά συγγενούς προέλευσης, και μία από τις συχνότερες ομάδες όγκων της παιδικής ηλικίας. Διακρίνονται σε 3 τύπους : Τριχοειδικά, σηραγγώδη και...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα
Θεωρείται τύπος εντοπισμένης ιστιοκυττάρωσης του Langerhans (ιστιοκυττάρωση Χ). Παρατηρείται σε άτομα ηλικίας 2-30 ετών και ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά, κυρίως αγόρια, ηλικίας 5-10...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Εξωφλοιώδες χόνδρωμα
Το υποπεριοστικό ή παροστικό χόνδρωμα είναι επώδυνος χόνδρινος όγκος εξορμώμενος από την επιφάνεια του φλοιού βαθιά στο περιόστεο, ο οποίος οδηγεί στην ανάπτυξη χόνδρινης μάζας με πλατειά βάση επεκτεινόμενης μέσα στα μαλακά...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Ινοξάνθωμα
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Iνοξάνθωμα (fibroxanthoma), μη οστεοποιούμενο ίνωμα (nonossifying fibroma) (NOF), ινώδες έλλειμμα του φλοιού (fibrous cortical defect) (FCD), καλόηθες ινώδες...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Γιγαντοκυτταρικός όγκος
Οι καλοήθεις γιγαντοκυτταρικοί όγκοι (GCT) αντιπροσωπεύουν <5% των περιπτώσεων και ταξινομούνται ως πρωτοπαθείς ή...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Ινώδης δυσπλασία
Η ινώδης δυσπλασία είναι συγγενές, μη κληρονομικό, σκελετικό νόσημα άγνωστης αιτιολογίας. Μπορεί να αντιπροσωπεύει αναπτυξιακή ανωμαλία ή καλοήθη νεοπλασματική αλλοίωση του ινώδους ιστού (Stanton RP et al, 1999). Στην ινώδη δυσπλασία, το μυελώδες οστούν αντικαθίσταται από ινώδη ιστό, ο οποίος απεικονίζεται ακτινολογικά ακτινοδιαυγαστικός με την κλασική εικόνα της «θαμβής...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Δευτεροπαθής υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια
Το σύνδρομο δευτεροπαθούς υπερτροφικής οστεοαρθροπάθειας (SHO) συνίσταται σε τελική πληκτροδακτυλία, επώδυνη διόγκωση των περιφερικών αρθρώσεων και των μαλακών μορίων, έντονες εφιδρώσεις και περιοστίτιδα των χεριών, των...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Ινοσάρκωμα
Το ινοσάρκωμα παρουσιάζεται ως μάζα μαλακών μορίων ή ως πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής όγκος των οστών. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Συχνότητα : Το ινοσάρκωμα αποτελεί μόνο το 10% των μυοσκελετικών σαρκωμάτων και <5% όλων των πρωτοπαθών όγκων των οστών. Φυλή : Το ινοσάρκωμα δεν έχει φυλετική προτίμηση. Φύλο : Το ινοσάρκωμα παρατηρείται ελαφρώς συχνότερα στους άρρενες, παρά στις...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Κακοήθης διήθηση μυελού των οστών
Από τα κακοήθη νοσήματα, η οξεία λευχαιμία είναι η συχνότερη αιτία πόνου και αρθρίτιδας στη παιδική - εφηβική ηλικία (Costello PB et al, 1983; Saulsbury FT and Sabio H, 1985; Jean-Baptiste G and De Ceulaer K, 2000). Οι αρθρικές εκδηλώσεις συχνά είναι η πρώτη εκδήλωση της...

Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεωνπερισσότερα για Νεοπλάσματα οστών και αρθρώσεων 

Νευροβλάστωμα
Το νευροβλάστωμα είναι όγκος του συμπαθητικού νευρικού...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες