Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τενοντίτιδες

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Τενοντίτιδεςπερισσότερα για Τενοντίτιδες 

Τενοντίτιδα ιγνυακού μυός
Είναι ασυνήθιστο και συχνά αδιάγνωστο αίτιο πόνου στην οπίσθια - έξω επιφάνεια του...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Τενοντίτιδεςπερισσότερα για Τενοντίτιδες 

Τενοντίτιδα Αχίλλειου τένοντα
Παρατηρείται συνήθως σε εφήβους ασχολούμενους με τον αθλητισμό. Εκδηλώνεται με πόνο κατά μήκος του Αχίλλειου...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Τενοντίτιδεςπερισσότερα για Τενοντίτιδες 

Περιεπιγονατιδική τενοντίτιδα (jumper's knee)
Η περιεπιγονατιδική τενοντίτιδα περιλαμβάνει διάφορες ανωμαλίες του επιγονατιδικού τένοντα και του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος, σαν αποτέλεσμα χρόνιου επαναλαμβανόμενου stress (Colosimo AJ and Bassett FH,...

Τενοντίτιδεςπερισσότερα για Τενοντίτιδες 

Επικονδυλίτιδα έσω κονδύλου του αγκώνα (Golfer's elbow)
Η επικονδυλίτιδα του έσω κονδύλου του αγκώνα (ΜΕ) αποτελεί κάκωση από υπέρχρηση, παρατηρούμενη στην έκφυση του καμπτήρα - πρηνιστή μυός, στην περιοχή του πρόσθιου έσω επικόνδυλου του...

Τενοντίτιδεςπερισσότερα για Τενοντίτιδες 

Επικονδυλίτιδα έξω κονδύλου του αγκώνα (Tennis elbow)
Η επικονδυλίτιδα του έξω κονδύλου του αγκώνα (αγκώνας τεννιστών) (LE) (Tennis elbow) είναι αποτέλεσμα κάκωσης από καταπόνηση των εκτεινόντων/πρηνιστών μυών οι οποίοι εκφύονται από την εξωτερική επικονδύλια περιοχή του κάτω πέρατος του...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες