Τοφώδης ουρική αρθρίτιδα

Μαζικές εναποθέσεις κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στην περιοχή των ποδοκνημικών σ΄έναν ασθενή με χρόνια τοφώδη ουρική αρθρίτιδα