Τοφώδης ουρική αρθρίτιδα

Τοφώδεις εναποθέσεις ουρικού μονονατρίου στην περιοχή του γόνατος σ΄έναν ασθενή με χρόνια τοφώδη ουρική αρθρίτιδα