Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Υπερλιποπρωτεϊναιμία

Οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας ανεπάρκειας, πρόωρης αρτηριοσκλήρυνσης και μυοσκελετικών ανωμαλιών (Davignon J et al, 1998). Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία και υπερτριγλυκεριδαιμία κληρονομούνται σύμφωνα με το αυτοσωμικό επικρατές πρότυπο κληρονομικότητας και χαρακτηρίζονται από διόγκωση των αρθρώσεων και των τενόντων (Davignon J et al, 1998; Franklin FA Jr et al, 1998; Cleeman JI, 1998).

ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΑΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (οικογενής υπερχοληστερολαιμΙα)

Το 5-10% περίπου των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παρουσιάζει προσβολή των αρθρώσεων. Οι ομοζυγώτες με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παρουσιάζουν υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας μεταναστευτικής πολυαρθρίτιδας. Οι ετεροζυγώτες μπορεί να παρουσιάσουν Αχίλλεια τενοντίτιδα, μονοαρθρίτιδα ή πολυαρθρίτιδα μικρής διάρκειας και ποικίλης βαρύτητας, τόσο των μικρών, όσο και των μεγάλων,  αρθρώσεων.

Στα όψιμα στάδια της νόσου παρατηρούνται ξανθώματα στους τένοντες, κυρίως στον Αχίλ­λειο και τον επιγονατιδικό τένοντα και τους τένοντες των εκτεινόντων των χεριών (Shapiro JR et al, 1974; Ose L, 2002). Στους ομοζυγώτες τα ξανθώματα παρουσιάζονται στην παιδική ηλικία, ενώ στους ετεροζυγώτες, την 2η ή 3η 10ετία της ζωής. Οι αρθρικές εκδηλώσεις μειώνονται σε συχνότητα και βαρύτητα μετά την διόρθωση των διαταραχών των λιπιδίων με την κατάλληλη διαιτητική και φαρμακευτική αγωγή.

H παθογένεση της αρθροπάθειας της συνδεόμενης με την υπερλιπιδαιμία δεν είναι γνωστή. Ο αρθρικός υμένας διηθείται από μακροφάγα πλούσια σε λιπίδια (αφρώδη κύτταρα).

ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΑΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ IV (ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ)

Στην υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου IV τα χέρια, τα γόνατα και οι ποδοκνημικές προσβάλλονται κυρίως από χρόνια ή μεταναστευτική συμμετρική ολιγοαρθρίτιδα των μικρών και μεγάλων αρθρώσεων (Buckingham RB et al, 1975). Η αρθρίτιδα εισβάλλει οξέως και μπορεί να συνοδεύεται από λευκοκυττάρωση. Συνήθως αυτοπεριορίζεται, αλλά μπορεί να αποδοθεί σε οξύ ρευματικό πυρετό, ιδιαίτερα εάν τα ξανθώματα των τενόντων εκληφθούν ως οζίδια.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες