Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Χονδρομάτωση υμένα

Είναι ασυνήθιστη κατάσταση. Παρατηρείται συχνότερα στα αγόρια (Milgram JW and Pease CN, 1980) και συνήθως στην άρθρωση του γόνατος. Πρόκειται για μονοαρθρική υπερπλαστική νόσο του αρθρικού υμένα, χαρακτηριζόμενη από μεταπλασία του χόνδρινου ιστού σε οστεοποιημένα ελεύθερα σώματα. Η χόνδρινη ή οστεοχόνδρινη μεταπλασία λαμβάνει χώρα στον αρθρικό υμένα, τους θυλάκους ή τα έλυτρα των τενόντων.

Μερικά από τα οστεοχόνδρινα σωμάτια αποπίπτουν ελεύθερα στο μεσάρθριο διάστημα σαν ελεύθερα σώματα, προκαλώντας επεισόδια πόνου, περιορισμό της κινητικότητας, διόγκωση, «μπλοκάρισμα» και αστάθεια της προσβληθείσας άρθρωσης. 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ. Πάνω από 50% των περιπτώσεων χονδρωμάτωσης εντοπίζονται στα γόνατα και λιγότερο συχνά στους αγκώνες, τα ισχία, τους ώμους, τους καρπούς και τις ποδοκνημικές.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Αρχικά, η χονδρωμάτωση δεν απεικονίζεται στην απλή ακτινογραφία, γι’ αυτό και μπορεί να συγχυθεί με μονοαρθρική ΝΙΑ. Αργότερα, όσο οι αλλοιώσεις ασβεστοποιούνται, απεικονίζονται σαν ευδιάκριτες περιοχές στικτής ασβέστωσης. Σε >70% των περιπτώσεων παρατηρούνται ενδαρθρικά ελεύθερα σώματα.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Εάν η απλή ακτινογραφία είναι αρνητική, μπορεί να δείξει τα οστεοχόνδρινα σωμάτια. Ακόμα, μπορεί να δείξει υψηλό σήμα στις ακολουθίες Τ2 προσανατολισμού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Γίνεται μόνο με την αρθροσκόπηση, εκτός και άν οι αλλοιώσεις ασβεστοποιηθούν, οπότε και απεικονίζονται στην απλή ακτινογραφία.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ :

Αιμαγείωμα

Χόνδρωμα μαλακών μορίων

Δερματομυοσίτιδα

Υπερπαραθυρεοειδισμός

Υπερβιταμίνωση D

Ιδιοπαθής υπερασβεστιαιμία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Η θεραπεία εκλογής είναι ανοιχτή υμενεκτομή. Ο όγκος υποτροπιάζει στο 25% των περιπτώσεων.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες