Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τριχοειδοσκοπικά ευρήματα στα ρευματικά νοσήματα

ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Συστηματική σκλήρυνση

Μεγατριχοειδή και ελάττωση του αριθμού των τριχοειδών είναι η σφραγίδα των τριχοειδοσκοπικών αλλοιώσεων σκληροδερματικού τύπου. Ο σκληροδερματικός τύπος παρατηρείται συχνά στη συστηματική σκλήρυνση και στην δερματο/πολυμυοσίτιδα.
 

ΕΙΚΟΝΕΣ 1, 2, 3 : Τριχοειδοσκοπικά ευρήματα σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση : μικροαιμορραγίες, αγγειογένεση, απορρύθμιση αρχιτεκτονικής τριχοειδικού δικτύου, ελάττωση αριθμού τριχοειδών

EIKONA. Τριχοειδοσκοπικά ευρήματα σε φυσιολογικά άτομα

Φαινόμενα Raynaud

Σε φυσιολογικά άτομα ή σε ασθενείς με πρωτοπαθή φαινόμενα Raynaud η τριχοειδοσκόπηση δείχνει μετατόπιση των τριχοειδικών αγκυλών κατά μήκος της κοίτης των ονύχων, χωρίς διεύρυνση ή απώλεια των τριχοειδών. Πάντως, σε ασθενείς με φαινόμενα Raynaud, ένα ή περισσότερα παθολογικά τριχοειδοσκοπικά ευρήματα πρέπει να βάζουν στη σκέψη τα δευτεροπαθή φαινόμενα Raynaud λόγω προϋπαρξης αδιάγνωστου νοσήματος του συνδετικού ιστού.
Σε ασθενείς με φαινόμενα Raynaud η τριχοειδοσκόπηση μπορεί να αποκαλύψει μορφολογικές μικροαγγειακές βλάβες (γιγάντια τριχοειδή, μικροαιμορραγίες, απώλεια τριχοειδών, ανάγγειες περιοχές και αγγειογένεση). Τα ευρήματα αυτά, έστω και αν δεν παρατηρούνται ταυτόχρονα, απαντώνται χαρακτηριστικά σε >95% των ασθενών με συστηματική σκληροδερμία,
 

EIKONA. Τριχοειδοσκοπικά ευρήματα σε ασθενή με δευτεροπαθή φαινόμενα Raynaud : Μεταβολές της μικροαγγειακής αρχιτεκτονικής (αριστερά). Σύγκριση με φυσιολογικό (δεξιά)

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ

Στη δερματομυοσίτιδα παρατηρείται ιδιαίτερος τύπος τριχοειδοσκοπικών αλλοιώσεων. Ο τύπος αυτός, συχνά συνδεόμενος με αλλοιώσεις σκληροδερματικού τύπου, περιλαμβάνει την παρουσία 2 ή περισσότερων τριχοειδοσκοπικών ευρημάτων στην κοίτη 2 τουλάχιστον ονύχων :

•    Διεύρυνση τριχοειδικών αγκυλών
•    Απώλεια τριχοειδών
•    Αποδιοργάνωση φυσιολογικής κατανομής τριχοειδών
•    «Θαμνώδη» τριχοειδή
•    Συνεστραμμένα και διευρυσμένα τριχοειδή
•    Τριχοειδικές αιμορραγίες
 

ΕΙΚΟΝΑ. Τριχοειδοσκοπικά ευρήματα σε ασθενή με δερματομυοσίτιδα : αγγειογένεση (κύριο εύρημα) (αριστερά). Σύγκριση με φυσιολογικό (δεξιά)

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

Χαρακτηριστικά τριχοειδοσκοπικά ευρήματα του ΣΕΛ περιλαμβανουν μορφολογικές μεταβολές του σχήματος των τριχοειδικών αγκυλών, απεικόνιση των φλεβιδίων και λίμναση του αίματος με ποικιλομορφία του μήκους των τριχοειδικών αγκυλών
 

ΕΙΚΟΝΑ. Τριχοειδοσκοπικά ευρήματα σε ασθενή με ΣΕΛ. Οι τριχοειδικές αγκύλες είναι ελικοειδείς και το υποτριχοειδικό φλεβικό πλέγμα διαγράφεται εντονότερα (αριστερά). Σύγκριση με φυσιολογικό (δεξιά)

Σύνδρομο Sjogren

Στο σύνδρομο Sjogren οι τριχοειδοσκοπικές ανωμαλίες κυμαίνονται από μη ειδικές αλλοιώσεις (διασταύρωση των τριχοειδών) έως περισσότερο ειδικές ανωμαλίες (συρρέουσες και περιτριχοειδικές αιμορραγίες) ή ευρήματα σκληροδερματικού τύπου. Οι περισσότεροι ασθενείς με σύνδρομο Sjogren και θετικά ACA (80%) παρουσιάζονται με τριχοειδοσκοπικά ευρήματα σκληροδερματικού τύπου.
 

ΕΙΚΟΝΑ. Τριχοειδοσκοπικά ευρήματα σε ασθενή με σύνδρομο Sjogren : Ειδική έκφραση μικροαγγειοπάθειας και μικροαιμορραγίες με ελάττωση του αριθμού των τριχοειδών (αριστερά). Σύγκριση με φυσιολογικό (δεξιά).

Τελευταία ενημέρωση 20/3/12Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες