Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Treponema pallidum

Η σύφιλη παρουσιάζεται ως νόσος των αγγείων μέσου και μεγάλου μεγέθους (φλεγμονή της αορτής ή των στεφανιαίων αρτηριών) ή με εξάνθημα των μικρών αγγείων της δευτεροπαθούς σύφιλης. Σπειροχαίτες Treponema pallidum έχουν ανευρεθεί σε ινοποιημένα και ουλοποιημένα αγγεία (Samson L et al, 1990; Aizawa H et al, 1998; Cheng TO, 2001).

Η σύφιλη μπορεί να προσβάλλει το νευρικό σύστημα (νευροσύφιλη) (Reik L Jr, 1987). Η νευροσύφιλη μπορεί να διαδράμει ασυμπτωματικά ή να προκαλέσει διάφορες νευρολογικές επιπλοκές (ΠΙΝΑΚΑΣ 165). Η ασυμπτωματική νευροσύφιλη χαρακτηρίζεται από ανωμαλίες του ΕΝΥ, ενδεικτικές αθόρυβης διασποράς του Treponema pallidum στο ΚΝΣ σε μολυνθέντα, αλλά κατά τα άλλα υγιή, άτομα. Εως 25% των ασθενών παρουσιάζουν ασυμπτωματική προσβολή του ΚΝΣ τα πρώτα χρόνια μετά την λοίμωξη, η οποία υποχωρεί αυτομάτως ή εξελίσσεται σε συμπτωματική νόσο.

Συφιλιδική μηνιγγίτιδα. Αναπτύσσει <3% των ασθενών, τυπικά μέσα στα 2 πρώτα χρόνια της λοίμωξης και έχει γενικά καλή έκβαση. Είναι οξεία και μεμονωμένη ή συνδυάζεται με παράλυση κρανιακών νεύρων, σπασμούς και άλλες εστιακές ανωμαλίες οφειλόμενες σε δευτεροπαθή αρτηρίτιδα, αγγειακή απόφραξη, εστιακή ισχαιμία ή έμφρακτα του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού.

Μηνιγγοαγγειακή σύφιλη. Παρουσιάζει το 10-29% των συφιλιδικών ασθενών και είναι γνωστό αίτιο εγκεφαλικών επεισοδίων σε νέους ενήλικες (Vatz KA et al, 1974). Η συχνότητά της κορυφώνεται 7 περίπου χρόνια μετά την λοίμωξη. Αν και μπορεί να προσβληθεί οποιοδήποτε αιμοφόρο αγγείο, συνήθως προσβάλλεται εκλεκτικά η μέση εγκεφαλική αρτηρία.

Η προσβολή των μηνίγγων εκδηλώνεται με κεφαλαλγίες, ίλιγγο, διαταραχές της συμπεριφοράς και της διάθεσης που διαρκούν εβδομάδες έως μήνες και εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν και συνήθως προσβάλλεται ένα αγγείο, οι νευροαπεικονιστικές μελέτες συχνά αποκαλύπτουν πολυεστιακή αγγειακή προσβολή.

Η αγγειΐτιδα οφείλεται πιθανώς σε είσδυση της σπειροχαίτης στα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα. Εάν παραμείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί να εμφανισθούν αγγειακές αποφράξεις και προοδευτικό σύνδρομο εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τα αιμοφόρα αγγεία προσβάλλονται επίσης στα σύνδρομα γενικής πάρεσης και νωτιάδας φθίσης (εκδηλώσεις τριτογενούς παρεγχυματικής σύφιλης), τα οποία μπορεί να εμφανισθούν αρκετές δεκαετίες μετά την λοίμωξη. Πάντως, στα σύνδρομα αυτά, η συνδεόμενη νευρωνική βλάβη είναι κλινικά και παθολογικά βαρύτερη.

Άλλες αγγειΐτιδες συνδεόμενες με σύφιλη :

  • Συφιλιδική κροταφική αρτηρίτιδα (Smith JL et al, 1967)
  • Αγγειΐτιδα του αμφιβληστροειδούς (Venkatesh P et al, 2002; Yokoi M and Kase M, 2004)
  • Εγκεφαλική αγγειΐτιδα (Gaa J et al, 2004)
  • Δερματική αγγειΐτιδα (Chao YC et al, 2006).


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες