Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ταξινομικά κριτήρια οζώδους πολυαρτηρίτιδας (ACR)

  1. Απώλεια βάρους (>4 kg, μη οφειλόμενη σε δίαιτα ή άλλους παράγοντες)
  2. Δικτυωτή πελίωση (Στικτός δικτυωτός τύπος σε περιοχές του δέρματος των μελών ή του κορμού)
  3. Πόνος στους όρχεις (Πόνος ή ευαισθησία στους όρχεις, που δεν οφείλονται σε λοιμώξεις, κακώσεις ή άλλα αίτια)
  4. Μυαλγίες (Διάχυτες μυαλγίες (εκτός από τους μυς της ωμικής και πυελικής ζώνης) ή μυϊκή αδυναμία ή ευαισθησία των μυών των κνημών)
  5. Μονο- ή πολυ-νευροπάθεια (Μονονευροπάθεια, πολυνευροπάθεια ή πολλαπλή μονονευροπάθεια)
  6. Διαστολική πίεση >90 (Αύξηση διαστολικής πίεσης > 90 mm Hg)
  7. Αύξηση ουρίας ή κρεατινίνης (Αύξηση ουρίας >40 mg/dL ή κρεατινίνης >1.5 mg/dL μη οφειλόμενη σε αφυδάτωση ή απόφραξη)
  8. Ιός ηπατίτιδας Β (Θετικό αντιγόνο επιφανείας ή αντίσωμα στον ορό)
  9. Αρτηριογραφικά ευρήματα (Ανευρύσματα ή αποφράξεις σπλαγχνικών αρτηριών (στην αρτηριογραφία) μη οφειλόμενα σε αρτηριοσκλήρυνση, ινομυϊκή δυσπλασία ή άλλα μη φλεγμονώδη αίτια)                                                                                                  
  10. 10.  Βιοψία (Κοκκιοκύτταρα και μονοπύρηνα λευκοκύτταρα στο τοίχωμα των μικρών ή μέσου μεγέθους αρτηριών)

Για ταξινομικούς λόγους, η διάγνωση της PAN γίνεται εάν υπάρχουν τουλάχιστον 3 από τα 10 κριτήρια. Στους ενήλικες, η παρουσία 3 ή περισσότερων κριτηρίων έχει ευαισθησία 82.2% και ειδικότητα 86.6%

(Πηγή : Lightfoot RW Jr, Michel BA, Bloch DA et al: The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of polyarteritis nodosa. Arthritis Rheum 33: 1088, 1990)Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες