Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ταξινομικά κριτήρια οξείας ουρικής αρθρίτιδας

A.  Παρουσία χαρακτηριστικών ουρικών κρυστάλλων στο αρθρικό υγρό ή

Β.  Τόφος ο οποίος περιέχει αποδεδειγμένα ουρικούς κρυστάλλους ή

Γ.  Παρουσία 6 ή περισσότερων από τα εξής 12 κλινικά/ακτινολογικά/ εργαστηριακά ευρήματα :

 1. Προσβολές >1
 2. Εντονη φλεγμονή αναπτυσσόμενη σε διάστημα 1 ημέρας
 3. Προσβολή μιας μόνο άρθρωσης
 4. Ερυθρότητα της πάσχουσας άρθρωσης
 5. Πόνος ή διόγκωση της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής
 6. Ετερόπλευρη προσβολή της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής
 7. Αμφοτερόπλευρη προσβολή των αρθρώσεων του ταρσού
 8. Υποψία ουρικού τόφου
 9. Υπερουριχαιμία
 10. Ασύμμετρη διόγκωση μέσα σε μίαν άρθρωση (ακτινολογικά)
 11. Υποφλοιώδεις κύστεις χωρίς διαβρώσεις (ακτινολογικά)
 12. Αρνητική καλλιέργεια αρθρικού υγρού στη διάρκεια της προσβολής

 

 

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες