Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ταξινομικά κριτήρια ινομυαλγίας (ACR, 1990)

1. Ιστορικό διάχυτου πόνου

Ορισμός. Ο πόνος θεωρείται διάχυτος όταν υπάρχουν όλες οι εξής προϋποθέσεις :

 • Πόνος στην αριστερή πλευρά του σώματος
 • Πόνος στην δεξιά πλευρά του σώματος
 • Πόνος πάνω από το στήθος
 • Πόνος κάτω από το στήθος

Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρχει πόνος στον αξονικό σκελετό (ΑΜΣΣ ή πρόσθια επιφάνεια θώρακα ή ΘΜΣΣ ή χαμηλή οσφυαλγία). Στον ορισμό αυτό, ο πόνος στον ώμο και τον γλουτό θεωρείται ως πόνος σε κάθε πάσχουσα πλευρά. Ο πόνος στην οσφύ θεωρείται ότι ανήκει στο κατώτερο τμήμα

2.  Πόνος σε 11 από 18 ευαίσθητα σημεία στην δακτυλική ψηλάφηση

Ορισμός. Πόνος, στην δακτυλική ψηλάφηση, πρέπει να υπάρχει σε τουλάχιστον 11 από τα εξής 18 σημεία:

 • Ινίο: Αμφοτερόπλευρος, στις υπινιακές καταφύσεις των μυών .
 • Χαμηλή αυχενική μοίρα : Αμφοτερόπλευρος, στην πρόσθια επιφάνεια των μεσεγκάρσιων διαστημάτων στα επίπεδα Α5-Α7
 • Τραπεζοειδής: Αμφοτερόπλευρος, στο μέσον του άνω χείλους
 • Υπερακάνθιος: Αμφοτερόπλευρος, στην έκφυσή τους, πάνω από την ωμοπλατιαία άκανθα, κοντά στο έσω χείλος
 • Δεύτερη πλευρά: Αμφοτερόπλευρος, στην δεύτερη πλευροχόνδρινη συμβολή, ακριβώς έξω από την συμβολή στην άνω επιφάνεια
 • Εξω επικόνδυλος : Αμφοτερόπλευρος, 2 cm περιφερικά των επικονδύλων  
 • Γλουτιαίος μυς: Αμφοτερόπλευρος, στο άνω έξω τεταρτημόριο του γλουτού στην πρόσθια πτυχή του μυός
 • Μείζονας τροχαντήρας: Αμφοτερόπλευρος, πίσω από το έπαρμα του τροχαντήρα  
 • Γόνατα: Αμφοτερόπλευρος, στο μέσον λιπώδες σώμα εγγύς της αρθρικής γραμμής

Η δακτυλική ψηλάφηση πρέπει να γίνεται ασκώντας δύναμη τουλάχιστον 4 kg. Το ευαίσθητο σημείο πρέπει να είναι επώδυνο στην ψηλάφηση, και όχι απλώς «ευαίσθητο».

* Για ταξινομικούς σκοπούς, οι ασθενείς θεωρούνται ότι έχουν ινομυαλγία εάν πληρούνται και τα 2 κριτήρια. Ο διάχυτος πόνος πρέπει να χρονολογείται τουλάχιστον από 3μήνου. Η ύπαρξη ενός δεύτερου κλινικού νοσήματος δεν αποκλείει την διάγνωση της ινομυαλγίας

Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, Goldenberg DL, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of fibromyalgia: report of the multicenter criteria committee. Arthritis Rheum 1990;33:160---72.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες