Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο τοξικού ελαίου (Toxic oil syndrome)

Παρατηρήθηκε στην Ισπανία στις αρχές του 1981, προσβάλλοντας του­λάχι­στον 20.000 και οδηγώντας στο θάνατο τουλάχιστον 350 άτομα. Οφείλετο στην κα­τανάλωση μαγειρικού ελαίου που περιείχε απροσδιόριστες ουσίες. Στα παιδιά, ήταν λιγότερο συχνή και η αναλογία θηλέων/άρρενα ήταν 2.5: 1, συγκρι­τικά με τους άρ­ρενες (6:1).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Πυρετός
 • Δύσπνοια δευτεροπαθώς σε πνευμονικό οίδημα
 • Κνιδωτικό εξάνθημα
 • Κακουχία
 • Περιφερική ηωσινοφιλία
 • Σκληροδερματικές αλλοιώσεις
 • Αλωπεκία
 • Ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα
 • Φαινόμενα Raynaud
 • Μυοσίτιδα
 • Νευροπάθεια
 • Συγκάμψεις αρθρώσεων
 • Δυσφαγία
 • Ηπατική νόσος


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες