Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Επιδημιολογία

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Συχνότητα

Το CTS είναι μία από τις συχνότερες συμπιεστικές νευροπάθειες των άνω άκρων και το 95% περίπου όλων των παγιδευτικών νευροπαθειών (Omer GE Jr, 1992; Eversmann WW Jr, 1993; Blanc PD et al, 1996; Patterson JD and Simmons BP, 2002; Katz JN and Simmons BP, 2002).

Το CTS είναι ο συχνότερος τύπος νοσημάτων εξ επανειλημμένων κακώσεων (Repetitive Trauma Disorder; RTD). Το 1995 καταγράφηκαν περίπου 308.000 μυοσκελετικά νοσήματα σχετιζόμενα με κακώσεις, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 62% όλων των επαγγελματικών νοσημάτων που αναφέρθηκαν στο Βρεττανικό Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας (Bernard BP, editor, 1997).

Η συχνότητα και επίπτωση του CTS υπολογίζεται σε 0.125- 1% και 5-16%, αντίστοιχα, εξαρτώμενες από τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση.

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν καταγράψει συχνότητα εμφάνισης του CTS σε ποσοστά γύρω στο 2% (Salaffi F et al,  2005), ενώ άλλες, 1-10%, ανάλογα με τον ορισμό του CTS (Werner RA et al, 2005) (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

Οι Einhorn και Leddy υπολόγισαν την συχνότητα του CTS σε 1% στο γενικό πληθυσμό και 5%, σε εργαζόμενους σε ορισμένες βιομηχανίες που απαιτούσαν επανειλημμένη χρήση του καρπού και των χεριών (Einhorn N and Leddy JP, 1996).

Στις ΗΠΑ, περίπου 1 από τους 20 ανθρώπους έχει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Εκτιμάται ότι στη χώρα αυτή περίπου 1.000.000 ενήλικες κάθε χρόνο έχουν CTS το οποίο χρειάζεται ιατρική θεραπεία (Tanaka S et al, 1994).

Στις ΗΠΑ πάλι, το 1995, ο Palmer και συν. υπολόγισε ότι 400.000-500.000 περιπτώσεις CTS ετησίως απαιτούν χειρουργική θεραπεία, με ετήσιο οικονομικό κόστος να ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια δολλάρια (Palmer DH and Hanrahan LP, 1995).

Η συχνότητα χειρουργικής αποσυμπίεσης του καρπιαίου σωλήνα λόγω CTS στη Μεγάλη Βρεττανία υπολογίζεται σε 43-74/ 100.000 άτομα/ ετησίως (Burke FD, 2000).

Ακόμα, το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ (National Institute for Occupational Safety and Health; NIOSH) εκτιμά ότι 15-20% των Αμερικανών έχουν κίνδυνο ανάπτυξης αθροιστικών τραυματικών νοσημάτων (Cumulative Trauma Disorders; CTDs) (Melhorn JM, 1994).

Το 1999, το Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας στις ΗΠΑ (US Bureau of Labour Statistics), ανακοίνωσε ότι ο μέσος αριθμός των απουσιών από την εργασία (27 ημέρες) ήταν μεγαλύτερος σε εργαζόμενους οι οποίοι έπασχαν από CTS συγκριτικά με άλλα σοβαρά αναπηρικά νοσήματα και κακώσεις (Bureau of Labor Satistics, 2001).

Σε άλλη μελέτη στο Canterbury και το Huddersfield της μεγάλης Βρεττανίας αναφέρθηκε ετήσια συχνότητα 139.4 περιπτώσεις/100.000 στα θήλεα και 67.2 περιπτώσεις/100.000 άρρενες, με αναλογία θηλέων/άρρενες 2.07 (Bland JD and Rudolfer SM, 2003).

Φύλο

Οι γυναίκες έχουν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν CTS σε σχέση με τους άνδρες, με την συχνότητα για τις γυναίκες να αυξάνεται κατακόρυφα μετά την εμμηνόπαυση, ενώ για τους άνδρες, στη μέση ηλικία.

Φυλή

Τα άτομα Καυκάσιας καταγωγής έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν CTS, συγκριτικά με άλλες φυλές, όπως οι μη Λευκοί Νοτιο- Αφρικανοί.

Ηλικία

Το CTS μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε άνθρωπο, γυναίκες και άνδρες, και σε οποιαδήποτε ηλικία (συχνότερα όμως μεταξύ του 45ου-60ου έτους), ακόμα και στα παιδιά. Το 10% των ασθενών με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα έχουν ηλικία <30 ετών.

Σε μία πληθυσμιακή μελέτη, ο Stevens και συν. παρατήρησαν ότι  η μέση ηλικία των ασθενών στο χρόνο της διάγνωσης ήταν 50 έτη για τους άνδρες και 51, για τις γυναίκες (Stevens JC et al, 1988).

Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν σημαντική επικράτηση του CTS στις γυναίκες και κορυφαία συχνότητα εμφάνισης της νόσου περί το 55ο-60ό έτος της ηλικίας (Stevens JC et al, 1988; Tanaka S et al, 1994; Mondelli M et al, 2002). Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες