Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σύνδρομο αρθρίτιδας-δερματίτιδας συνδεόμενο με εντερική παράκαμψη

Παρατηρείται στο 8-36% των ενηλίκων (κυρίως γυναικών) που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική παράκαμψη της περιφερικής νήστιδας και του κεντρικού τμήματος του ειλεού για την θεραπεία της παθολογικής παχυσαρκίας. Το σύνδρομο αρθρίτιδας-δερματίτιδας παρατηρείται στα 3 πρώτα χρόνια μετά την επέμβαση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ :

Συστηματικές εκδηλώσεις: Πυρετός (14%), περικαρδίτιδα (3%).

Δερματικές αλλοιώσεις(75%). Συνοδεύουν την αρθρίτιδα στο 80% των ασθενών. Συνίστανται συνήθως σε κνιδωτικές ή βλατιδοφυσαλιδώδεις αλλοιώσεις, οι οποίες συχνά είναι σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Ακόμα, μπορεί να παρατηρηθούν αλλοιώσεις λιποειδικής νεκροβίωσης ή οζώδους ερυθήματος, οζώδεις ερυθηματώδεις πλάκες, αυτόματες εκχυμώσεις και διάφοροι τύποι δερματικής αγγειΐτιδας (Stein HB etal, 1981).

Ιστολογικά χαρακτηρίζονται από λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα με περιτριχοειδική φλεγμονή, νεκρωτική και οζώδη αγγειΐτιδα, θυλακίτιδα και φλεγμονή του υποδόριου λιπώδους ιστού. Ο ανοσοφθορισμός συχνά δείχνει γραμμικές ή κοκκιώδεις εναποθέσεις ανοσοσφαιρινών και συμπληρώματος στην δερμοεπιδερμική συμβολή, δηλ. θετική δοκιμασία ταινίας του λύκου (lupus band test) (Stein HB etal, 1981).

«Ρευματικές» εκδηλώσεις :

 • Πρωϊνή δυσκαμψία
 • Παραισθησίες (35%)
 • Φαινόμενα Raynaud(29%)
 • Πολυαρθραλγίες
 • Μυαλγίες
 • Τενοντοελυτρίτιδα
 • Πολυαρθρίτιδα (100%). Προσβάλλονται συνήθως οι ΜΚΦ και οι ΕΜΦ, οι πηχεοκαρ-πικές, τα γόνατα και οι ποδοκνημικές, ενίοτε με συμμετρική, παρόμοια με ρευματοειδή αρθρίτιδα, κατανομή. Η αρθρίτιδα έχει βραχείες υφέσεις. Χρόνια αρθρίτιδα, παρα-αρθρικές διαβρώσεις και σπονδυλίτιδα είναι πολύ σπάνια.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

 • Αύξηση ΤΚΕ (συνήθως)
 • Κρυοσφαιριναιμία (στο 1/3 των ασθενών)
 • Θετικό RAtest(σπάνια)
 • Θετικά ΑΝΑ (σπάνια)
 • Τα λευκά αιμοσφαίρια στο αρθρικό υγρό κυμαίνονται από 500-39.000/mm3, με 10-98% πολυμορφοπύρηνα.
 • Η βιοψία του αρθρικού υμένα δείχνει χρόνια, κυρίως λεμφοκυτταρική, υμενίτιδα, αλλά χωρίς λεμφοθυλάκια.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ : Δεν είναι γνωστή, αν και ενοχοποιούνται κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα τα οποία ενίοτε περιέχουν αντισώματα έναντι της Escherichia coli και του Bacillus fragilis. Κατά τον Jorizzo et al (1983), το σύνδρομο εντερικής παράκαμψης μπορεί να παρατηρηθεί και σε ασθενείς χωρίς… εντερική παράκαμψη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Φαινυλοβουταζόνη, πρεδνιζόνη και, εάν υπάρχει σύνδρομο τυφλής έλικας, τετρακυκλίνη ή μετρονιδαζόλη.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες