Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Stress ιερολαγονίων

Παρατηρείται στους αθλητές (Marymont JV et al, 1986).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. Χαμηλή οσφυαλγία που επιδεινώνεται με τα αθλήματα, την ορθοστασία, το τρέξιμο και το κάθισμα.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Πόνος στην έκταση ή τις στροφικές κινήσεις των ισχίων και ευαισθησία πάνω από τις ιερολαγόνιες.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Δεν υπάρχουν.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Γίνεται από την κλινική εικόνα και με το σπινθηρογράφημα, το οποίο δείχνει ακανόνιστη ή εντοπισμένη αυξημένη κατακράτηση στη μία ή/και τις δύο ιερολαγόνιες.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες