Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σκληρόδερμα από πενταζοκίνη

Η πενταζοκίνη μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση του δέρματος με/ή χωρίς έλκη.  Προδιαθεσικοί παράγοντες μπορεί να είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η κα­τάχρηση οινοπνεύματος. Ιστολογικά παρατηρείται ίνωση του χορίου και του υποδορίου, με αγγειακές αλ­λοιώσεις, νέκρωση λίπους με κοκκιωματώδη φλεγμονή και αγγειακή θρόμβωση με ενδαρτηρίτιδα.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες