Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σκληρόδερμα από φαινυλοκετονουρία

Η φαινυλοκετονουρία (ανεπάρκεια της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης) συνδέεται με σκληροδερματικές αλλοιώσεις, οι οποίες εμφανίζονται συνήθως στη διάρκεια του 1ου έτους της ζωής. Οι αλλοιώσεις αυτές παρατηρούνται συχνότερα στα κατώτερα άκρα και τον κορμό, είναι συμμετρικές, χωρίς καθορισμένα όρια, και μπορεί να υποδύονται τις αλλοιώσεις της μορφέα και να υποχωρήσουν με διαίτα πτωχή σε φαινυλαλανίνη. Η απέκκριση του 5-υδροξυινδολοξεικού οξέος, του ινδο­λο­ξεικού οξέος και της τρυ­πταίνης είναι πολύ υψηλότερη σε παιδιά με δερματικές αλλοιώσεις


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες