Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σηπτική αρθρίτιδα ισχίου

Η σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου παρατηρείται συχνότερα σε βρέφη και πολύ μικρά παιδιά. Το 70% των ασθενών είναι ηλικίας <4 ετών (Griffin PP and Green WT, 1978).

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ :

  • Προωρότητα του παιδιού
  • Ομφάλιος καθετήρας
  • Παρακέντηση μηριαίας φλέβας
  • Προηγηθείσα ή συνοδός οστεομυελίτιδα μηριαίου ή λεκάνης (Fabry G and Meire E, 1983) : Η μεταφυσιακή οστεομυελίτιδα στα βρέφη οδηγεί ταχέως σε σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου, δεδομένου ότι τα τροφοφόρα αιμοφόρα αγγεία διέρχονται από την μετάφυση μέσω του επιφυσιακού αναπτυξιακού χόνδρου και καταλήγουν στο περιφερικό κέντρο οστεοποίησης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ : Το παιδί τυπικά έχει ανεξήγητο πυρετό, ευερεθιστότητα και αρνείται να κινήσει ένα μέλος, να φορτίσει το σκέλος ή να βαδίσει (ψευδοπαράλυση). Το προσβληθέν ισχίο είναι πολύ επώδυνο στην κίνηση και συγκρατείται σε θέση μερικής κάμψης, απαγωγής και έξω στροφής. Σε μερικές περιπτώσεις το παιδί έχει πόνο στο κατώτερο μέρος της κοιλιάς ή ευαισθησία, μερικές φορές με παραλυτικό ειλεό.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ : Γίνεται με παρακέντηση της άρθρωσης κάτω από ακτινοσκοπικό έλεγχο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ :

  • Άμεση χειρουργική παροχέτευση
  • Έλξη και ακινητοποίηση του σκέλους τις πρώτες 2-3 ημέρες της θεραπείας για ανακούφιση από τον πόνο.
  • Μετά την υποχώρηση της φλεγμονής, ενεργοποίηση της άρθρωσης με παθητικές μηχανικές κινήσεις και στη συνέχεια με ενεργητική φυσιοθεραπεία, ώστε να προληφθεί ο περιορισμός του εύρους κίνησης λόγω ίνωσης και να βοηθηθεί η διατροφή του χόνδρου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ : Είναι επιφυλακτική, ιδιαίτερα στα νεογνά.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες