Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σηπτική αρθρίτιδα ιερολαγονίων

Είναι ιδιαίτερος τύπος σηπτικής αρθρίτιδας και σχεδόν πάντα ετερόπλευρη. Ο συχνότερος υπεύθυνος μικρο-οργανισμός είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ : Η σηπτική ιερολαγονίτιδα συνήθως εκδηλώνεται με αιφνίδιο πόνο στον γλουτό συνοδευόμενο από ισχιαλγία και χωλότητα, που μπορεί να αποδοθεί σε προσβολή του ισχίου. Άλλοτε εκδηλώνεται με πόνο στην κοιλιά ή το ισχίο ή ήπιο πόνο στην περιοχή της ιερολαγόνιας, χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις. Συχνά υπάρχει πυρετός, αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και της ΤΚΕ.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ :

  • Σύγκαμψη του ισχίου σε κάμψη, απαγωγή και έξω στροφή
  • Φυσιολογική κινητικότητα του ισχίου
  • Θετικά σημεία ιερολαγονίτιδας (θετική δοκιμασία Gaenlen, ευαισθησία ή πόνος με την πίεση στις ιερολαγόνιες)
  • Θετική δοκιμασία τεντωμένου κάτω άκρου
  • Θετική δοκιμασία FABERE.

ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ : Αρχικά είναι φυσιολογική ή δείχνει μικρή διεύρυνση ή σκλήρυνση των ιερολαγονίων. Οι τομογραφίες των ιερολαγονίων μπορεί να δείξουν μερικές διαβρώσεις των χειλέων της άρθρωσης, εάν η λοίμωξη έχει παραμείνει χωρίς θεραπεία για αρκετό χρονικό διάστημα.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ 99mTc ΚΑΙ 67Ga : Είναι σχεδόν πάντα είναι θετικό την 3η εβδομάδα από της έναρξης της νόσου, αν και είναι ψευδώς αρνητικό στο 25% των ασθενών με οξείες λοιμώξεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ : Βασίζεται στο προσεκτικό ιστορικό και την φυσική εξέταση, σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές εξετάσεις και επιβεβαιώνεται με παρακέντηση με βελόνα κάτω από ακτινοσκοπικό έλεγχο ή με ανοικτή βιοψία των ιερολαγονίων. Συχνά, οι καλλιέργειες του αίματος είναι θετικές για χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ : Η σηπτική ιερολαγονίτιδα μπορεί να αποδοθεί σε σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου, νοσήματα της ΣΣ, χαμηλή οσφυαλγία, ευερέθιστο ισχίο ή ΝΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 170).

Εάν το παιδί έχει ευαισθησία στην κατώτερη κοιλιακή χώρα ή περιορισμό της κινητικότητας του ισχίου, τα σημεία της ιερολαγονίτιδας μπορεί να αποκρυβούν (Ncube BA, 1988). Τυπικά όμως, εάν έχει ετερόπλευρη ιερολαγονίτιδα και πυρετό, πρέπει να μπαίνει η σκέψη της σηπτικής ιερολαγονίτιδας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Είναι η ίδια με την σηπτική αρθρίτιδα. Χειρουργική παροχέτευση δεν χρειάζεται, εκτός αν η λοίμωξη δεν ανταποκρίνεται στην ενδοφλέβια αντιβίωση. Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες