Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ρικέττσια

Οι ρικέττσιες είναι μικροί πλειομορφικοί κοκκοβάκιλλοι και υποχρεωτικά ενδοκυττάρια παράσιτα, με τροπισμό για το αγγειακό ενδοθήλιο (Walker DH et al, 1978). Οι ρικέττσιες, εκτός από τους παράγοντες της ερλιχίωσης και την Coxiella burnetii, μπορεί να προκαλέσουν συστηματική αγγειΐτιδα, με μικροαγγειακή βλάβη σε πολλαπλά όργανα, όπως το ΚΝΣ.

Κηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων (Rocky Mountain spotted fever). Είναι η σοβαρότερη ρικεττσιασική λοίμωξη (RMSF). Οφείλεται στην Rickettsia rickettsii (Walker DH, 1995). Ο RMSF εξελίσσεται ταχέως και έχει θνητότητα 3-5%.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ : Οι ρικέττσιες εισδύουν στο δέρμα και διαχέονται σ΄ολόκληρο το σώμα, μολύνοντας τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Μετά από 2-14 (μέσος όρος 7) ημέρες, οι ασθενείς παρουσιάζουν πυρετό, έντονη μετωπιαία κεφαλαλγία, κόπωση, μυαλγίες, ναυτία, εμέτους και ανορεξία και, στο 84-91 % των περιπτώσεων, κεντρομόλο εξάνθημα.

Οι ρικέττσιες μπορεί ακόμα να προσβάλουν το ΚΝΣ, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές της διανοητικής κατάστασης, μηνιγγιτισμό, αταξία, σπασμούς, παραισθήσεις και εστιακές εγκεφαλικές διαταραχές, και το περιφερικό νευρικό σύστημα. Εως 25% των ασθενών παρουσιάζει εκδηλώσεις εγκεφαλίτιδας (παραλήρημα, καταπληξία ή κώμα), η οποία έχει πτωχή πρόγνωση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ : Λευκοπενία, με αυξημένους ταινιοειδείς τύπους, αναιμία , θρομβοπενία, υπονατριαιμία, αύξηση της SGOT, μονοπυρηνική πλειοκυττάρωση και αύξηση των πρωτεϊνών στο ΕΝΥ.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Το ΚΝΣ παρουσιάζει οίδημα και αγγειακή συμφόρηση, αγγειΐτιδα των μικρών και μέσου μεγέθους αιμοφόρων αγγείων, με μονοπυρηνικές διηθήσεις, μικροέμφρακτα και στικτές αιμορραγίες. Ακόμα, παρατηρούνται τα αποκαλούμενα νευρογλοιακά οζίδια, τα οποία αποτελούν διογκωμένα ενδοθηλιακά κύτταρα, λεμφοκύτταρα και μακροφάγα περιέχοντα ρικέττσιες στον ανοσοφθορισμό.

Η βλάβη των αιμοφόρων αγγείων μπορεί να οφείλεται στις άμεσες επιπτώσεις της λοίμωξης και σε αυξορύθμιση των κυτταροκινών (Kaplanski G et al, 1995) και παραγωγή αντιενδοθηλιακών αντισωμάτων (Walker TS and Triplett DA, 1991).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ : Επιβεβαιώνεται με τις ορολογικές μελέτες και την αναζήτηση των αντιενδοθηλιακών αντισωμάτων, τα οποία απαιτούν 1-2 εβδομάδες για να φθάσουν σε ανιχνεύσιμα επίπεδα, και τις ανοσοϊστοχημικές μελέτες των δερματικών αλλοιώσεων.

Νόσος Kawasaki. Σωμάτια παρόμοια με ρικέττσια έχουν ανευρεθεί στο δέρμα και τους λεμφαδένες πολλών ασθενών, όπως και στο περιφερικό αίμα ενός ασθενούς, με νόσο Kawasaki (Tasaka K and Hamashima Y, 1978). Η σημασία των σωματιδίων αυτών είναι άγνωστη.

Οξεία εμπύρετη εγκεφαλοαγγειΐτιδα (acute febrile cerebrovasculitis).Είναι νόσημα άγνωστης αιτιολογίας, οφειλόμενο πιθανώς σε λοίμωξη από ρικέττσια (Wenzel RP et al, 1986; Linnemann CC Jr et al, 1989). Εκδηλώνεται με κοιλιακό πόνο, κεφαλαλγίες, διαταραχές της διανοητικής κατάστασης και πολυεστιακά νευρολογικά σημεία.

Η ιστολογική εξέταση του ΚΝΣ δείχνει εγκεφαλική αγγειΐτιδα και περιαγγειΐτιδα, με κυρίαρχη προσβολή των φλεβιδίων και των τριχοειδών. Τα εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν περιφερική λευκοκυττάρωση, αυξημένους ταινιοειδείς τύπους και πλειοκυττάρωση του ΚΝΣ.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες