Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ρευματοειδής αρθρίτιδα : Πρόγνωση

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η κλινική διαδρομή της ΡΑ χαρακτηρίζεται γενικά από εξάρσεις και υφέσεις. Περίπου 40% των ασθενών με ΡΑ αποκτούν κάποια αναπηρία μετά από 10 χρόνια, αν και η έκβαση της νόσου έχει μεγάλη ποικιλομορφία (10).

Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες αρθρικής βλάβης και αναπηρίας

 • Αθόρυβη έναρξη
 • Εξωαρθρικές εκδηλώσεις
 • HLA-DRB1*04/04
 • Ηλικία <30 ετών  
 • Θήλυ φύλο
 • Μεγάλος αριθμός προσβληθεισών αρθρώσεων  
 • Συστηματικά συμπτώματα
 • Υψηλός τίτλος αυτοαντισωμάτων στον ορό (RF, αντι-CCP)

Η πρόγνωση είναι πολύ χειρότερη στους οροθετικούς ασθενείς με ΡΑ, αν και η απουσία του RFδεν προμηνύει πάντοτε καλή πρόγνωση.

Αλλοι πτωχοί προγνωστικοί δείκτες

 • Πρώιμες ακτινολογικές οστικές αλλοιώσεις  
 • Επίμονη αναιμία χρόνιας νόσου
 • Αυξημένα επίπεδα C1q  
 • Θετικά αντι-CCP 

Μερικοί ασθενείς έχουν σχετικά αυτοπεριοριζόμενη, άλλοι όμως χρόνια προοδευτικά εξελισσόμενη, νόσο.

Η ΡΑ, εάν έχει δραστηριότητα πάνω από 1 χρόνο, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αρθρικές παραμορφώσεις και αναπηρία (12). Περίοδοι δραστηριότητας που διαρκούν μερικές μόνον εβδομάδες έως μήνες ακολουθούμενες από αυτόματη ύφεση έχουν καλύτερη πρόγνωση.

Καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα

Η συχνότητα της συνολικής θνητότητας των ασθενών με ΡΑ είναι περίπου 2.5 φορές μεγαλύτερη απ’ ό, τι στον γενικό πληθυσμό. Σε ασθενείς με σοβαρή αρθρική και εξωαρθρική νόσο, η θνητότητα προσεγγίζει εκείνη των ασθενών με στεφανιαία νόσο 3 αγγείων ή νόσο Hodgkin4ου σταδίου.  

Η κύρια αιτία αυξημένης θνητότητας των ασθενών με ΡΑ είναι η καρδιαγγειακή νόσος, ακολουθούμενη από λοιμώξεις, αναπνευστικά και κακοήθη νοσήματα, αγγειίτιδα και υποσιτισμό.

Αλλοι παράγοντες που μπορεί να αυξάνουν την θνησιμότητα/ νοσηρότητα είναι :

 • Η θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, που συχνά χρησιμοποιούνται στην θεραπεία της ΡΑ, αν και, σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες, ο έλεγχος της φλεγμονής με την φαρμακευτική αγωγή μπορεί να περιορίσει την θνητότητα.
 • Η δυσλειτουργία ή το έμφρακτο του μυοκαρδίου και οι ασυμπτωματικές περικαρδιακές συλλογές που συχνά εμφανίζουν οι ασθενείς με ΡΑ.

Αλλες καρδιαγγειακές επιπλοκές, όπως η συμπτωματική και συμπιεστική περικαρδίτιδα και, σε μερικές περιπτώσεις, η μυοκαρδίτιδα, η αγγειίτιδα των στεφανιαίων, οι βαλβιδοπάθειες και οι διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας.

Μία εθνική αναδρομική μελέτη διάρκειας 4 ετών έδειξε ότι η θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες δεν συνδέεται με σημαντική αύξηση/μείωση της θνητότητας ή αύξηση του κινδύνου ή του όφελους του συνολικού κινδύνου θνητότητας, συγκριτικά με ασθενείς θεραπευόμενους με μη βιολογικούς παράγοντες (13).

Μία άλλη μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος σοβαρών λοιμώξεων και κακοήθων νοσημάτων δεν είναι αυξημένος σε ασθενείς με πρώιμη ΡΑ θεραπευόμενους με αντι-TNFπαράγοντες που δεν είχαν προηγουμένως θεραπευθεί με DMARDS ή/και μεθοτρεξάτη (14)

Μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, έδειξε ότι η θεραπείας με αντι-TNF παράγοντες σε ασθενείς με ΡΑ δεν αυξάνει τον κίνδυνο κακοήθειας, ιδιαίτερα λεμφώματος, αν και φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο δερματικού καρκίνου, όπως το μελάνωμα (15).

Υπολογίζεται ότι πάνω από 50% των ασθενών με ΡΑ συνεχίζει να εργάζεται κανονικά, ακόμα και μετά από 10-15 χρόνια της νόσου, ενώ το 1/3 έχει διαλείπουσα χαμηλόβαθμη διαδρομή και ένα άλλο τρίτο έχει αυτόματη ύφεση.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες