Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ρευματοειδής αρθρίτιδα : Εργαστηριακές εξετάσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν παθογνωμονικά εργαστηριακά ευρήματα για την ΡΑ, γι΄ αυτό και η διάγνωση γίνεται με βάση τον συνδυασμό  κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων.

Δυνητικά χρήσιμες εργαστηριακές εξετάσεις σε ασθενείς με ΡΑ

  • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)
  • C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
  • Γενική αίματος (CBC)
  • Ρευματοειδής παράγοντας (RF)
  • Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA)
  • Αντισώματα έναντι των κυκλικών πεπτιδίων της κιτρουλλίνης (αντι-CCP)
  • Αντι-RA33 αντισώματα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

Τα επίπεδα της ΤΚΕ και της CRPσχετίζονται με την δραστηριότητα της νόσου. Τα επίπεδα της CRP, με την πάροδο του χρόνου, σχετίζονται με την ακτινολογική εξέλιξη της νόσου.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Αναιμία

Η αναιμία χρόνιας νόσου σχετίζεται με την δραστηριότητα της νόσου και βελτιώνεται με την επιτυχή θεραπεία της. Υπόχρωμη αναιμία δείχνει απώλεια αίματος, συνήθως από το ΓΕΣ, συνδεόμενη με την θεραπεία με ΜΣΑΦ ή DMARDs.

Θρομβοκυττάρωση

Είναι συχνή και συνδέεται με την δραστηριότητα της νόσου

Θρομβοπενία

Είναι σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια και μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με σύνδρομο Felty.

Λευκοκυττάρωση (συνήθως ήπια)

Λευκοπενία

Είναι συνέπεια της θεραπείας ή συστατικό του συνδρόμου Felty, το οποίο ανταποκρίνεται στην θεραπεία με  DMARD

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ρευματοειδής παράγοντας

Ο RFείναι ένα αντίσωμα έναντι της IgM κατευθυνόμενο εναντίον του Fc τμήματος της IgG, το οποίο υπάρχει περίπου στο 60-80% των ασθενών με ΡΑ στη διαδρομή της νόσου, αν και παρατηρείται σε λιγότερο από 40% των ασθενών με πρώιμη ΡΑ.

Οι τιμές του RFαυξομειώνονται ανάλογα με την δραστηριότητα της νόσου, αν και οι τίτλοι του παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ακόμα και σε ασθενείς με φαρμακογενείς υφέσεις.

Ο RF δεν είναι ειδικός για την ΡΑ, δοθέντος ότι υπάρχει και σε άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, λοιμώξεις και αυτοάνοσα νοσήματα, όπως και στο 1-5% των υγιών ατόμων.

Αντικιτρουλλινικά αντισώματα (αντι-CCP)

Εχουν ευαισθησία και ειδικότητα ισοδύναμη ή μεγαλύτερη του RF και είναι θετικά σε αυξημένη συχνότητα σε ασθενείς με πρώιμη ΡΑ.

Η παρουσία τόσο RF, όσο και αντι-CCP είναι ισχυρώς ενδεικτική ΡΑ. Η παρουσία τους, όπως και του RF, είναι ένδειξη χειρότερης πρόγνωσης.

Αντιπυρηνικά αντισώματα

Ανευρίσκονται στο 40% περίπου των ασθενών με ΡΑ, αν και τα αντισώματα στα περισσότερα πυρηνικά αντιγόνα είναι αρνητικά.

Αρθρικό υγρό

Το αρθρικό υγρό είναι φλεγμονώδες, με λευκοκύτταρα κυμαινόμενα μεταξύ 1.500-25.000/mm3, με επικράτηση των πολυμορφοπυρήνων [31].

Κύτταρα 25.000/mm3 μπορεί να παρατηρηθούν σε ασθενείς με έντονη δραστηριότητα της νόσου, αλλά επίπεδα >25.000 πρέπει να βάζουν στη σκέψη συνυπάρχουσα λοίμωξη [32, 33].

Αλλα ευρήματα στο αρθρικό υγρό των ασθενών με ΡΑ είναι ελάττωση των επιπέδων της γλυκόζης και του συμπληρώματος C3 και C4, ενώ τα επίπεδα των λευκωμάτων προσεγγίζουν εκείνα του ορού.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες