Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Πυκνωτική οστεΐτιδα του λαγονίου (Osteitis condensans ilii)

ΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΟΣΤΕΊΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ (Osteitis Condensans Ilii)

H πυκνωτική οστεΐτιδα του λαγονίου (ΠΟΛ) χαρακτηρίζεται από καλοήθη σκλήρυνση της λαγόνιας πλευράς των ιερολαγονίων, συνήθως συμμετρική και σπάνια ετερόπλευρη, η οποία ανακαλύπτεται τυχαία στην απλή ακτινογραφία λεκάνης – ισχίων.  

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Συχνότητα

Η επίπτωση της ΠΟΛ εκτιμάται σε 1.6% στους Ιάπωνες και 3% στους Σκανδιναυούς

Φύλο

Η ΠΟΛ παρατηρείται συνήθως σε πολύτοκες γυναίκες ηλικίας 2545 ετών, αν και μπορεί να παρατηρηθεί και στους άνδρες σε αναλογία 1(άνδρες)/≥9 (γυναίκες).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ

Η παθογένεση της ΠΟΛ είναι άγνωστη. Πιθανά αίτια είναι ουρολοιμώξεις, φλεγμονές της ιερολαγόνιας και ανώμαλο μηχανικό στρες. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η ΠΟΛ είναι υποομάδα της ΑΣ. Σε μία μελέτη ασθενών με ΑΣ, το 1/3 του πληθυσμού των γυναικών ανέπτυξε οστεΐτιδα.

Ουρολοιμώξεις

Οι ουρολοιμώξεις μπορεί να προκαλέσουν αντιδραστική σκλήρυνση των λαγονίων οστών μέσω των τροφοφόρων αρτηριών. Πάντως, πολλοί ασθενείς με ΠΟΛ δεν έχουν ιστορικό ουρολοιμώξεων.

Μηχανικό στρες

Η ΠΟΛ μπορεί να οφείλεται σε μηχανικό στρες ασκούμενο κατά μήκος της ιερολαγόνιας άρθρωσης σε συσχέτιση με την κύηση και διάσταση της ηβικής σύμφυσης.
Αυτοψιακές μελέτες έχουν δείξει ότι μία φυσιολογική ζώνη υπερόστωσης στο πρόσθιο λαγόνιο χείλος της ιερολαγόνιας άρθρωσης μπορεί να αυξηθεί σε απάντηση σε ανώμαλο στρες. Στη διάρκεια της κύησης, το κύημα και ο αμνιακός σάκκος ασκούν ανώμαλο στρες κατά μήκος της ιερολαγόνιας άρθρωσης

Διάσταση της ηβικής σύμφυσης

Διάσταση της ηβικής σύμφυσης συμβαίνει συχνά στην διάρκεια της κύησης δευτεροπαθώς στη παραγωγή ρελαξίνης, η οποία αυξάνει την χαλάρωση των υποστηρικτικών μηχανισμών (συνδέσμων) της λεκάνης (9). Διάσταση της ηβικής σύμφυσης συμβαίνει σε 1/600 τοκετούς, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και δευτεροπαθώς σε κακώσεις. Οι ασθενείς με διάσταση σχετιζόμενη με κακώσεις, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΠΟΛ.

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το κύριο σύμπτωμα της ΠΟΛ είναι χαμηλή οσφυαλγία, στο 30% των ασθενών. Ο πόνος είναι βύθιος και εντοπίζεται στην μία ή την άλλη πλευρά της μέσης γραμμής και, σε μερικές περιπτώσεις, ακτινοβολεί στον γλουτό. Δεν επιδεινώνεται με τον βήχα, το φτάρνισμα ή το τάννυσμα κατά την αφόδευση, αλλά χειροτερεύει στη διάρκεια της εμμηνορυσίας. Όχι σπάνια, παρουσιάζεται στη διάρκεια της κύησης ή στη μεταγεννητική περίοδο.
Πρωινή δυσκαμψία είναι συνήθως ήπια και διαρκεί λιγότερο από 1 ώρα. Ακόμα, μπορεί να υπάρχει περιορισμός της κινητικότητας και πολυαρθραλγίες, αν και γενικά φλεγμονώδεις αρθρικές εκδηλώσεις απουσιάζουν.
Τα επεισόδια του πόνου μπορεί να διαρκούν εβδομάδες έως μήνες.  Μερικοί ασθενείς παραπονούνται για ινοσιτικά συμπτώματα χαρακτηριζόμενα από διάχυτους μυοσκελετικούς νυγμούς, και εντοπισμένη σημειακή ευαισθησία
Η νόσος μπορεί να υφεθεί μερικώς ή πλήρως σε διάστημα ετών.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η κλινική εξέταση μπορεί να δείξει ευαισθησία με την επίκρουση και πόνο με την κίνηση της προσκείμενης ιερολαγόνιας και μικρό περιορισμό της κινητικότητας.
Η λοιπή φυσική εξέταση δεν δείχνει τίποτα το παθολογικό.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ακτινολογικά η ΠΟΛ απεικονίζεται ως τριγωνική σκληρυντική περιοχή στο κάτω τμήμα της λαγόνιας πλευράς της ιερολαγόνιας άρθρωσης. Είναι τυπικά αμφοτερόπλευρη και συμμετρική και συνδέεται με καλώς αφορισμένα αρθρικά χείλη και φυσιολογικό μεσάρθριο διάστημα.
Εάν υπάρχει αμφιβολία, οι λοξές απλές ακτινογραφίες των ιερολαγονίων αναδεικνύουν την ακεραιότητα της άρθρωσης και την οστική σκλήρυνση μόνο στη λαγόνια πλευρά.
Οι ακτινολογικές αυτές αλλοιώσεις μπορεί να υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι γενικά φυσιολογικές .

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ΠΟΛ ανακαλύπτεται συνήθως επ΄ευκαιρία των απεικονιστικών μεθόδων (όπως π.χ. η απλή ακτινογραφία) που γίνονται σε ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία ή πόνο στον γλουτό.
Η διάγνωσή της βασίζεται στην παρουσία των ακτινολογικών αλλοιώσεων στην λαγόνια πλευρά της ιερολαγόνιας άρθρωσης και την απουσία ευρημάτων συμβατών με σπονδυλίτιδα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

    Λέμφωμα
    Νεφρική οστεοδυστροφία
    Νόσος Paget
    Οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες
    Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
    Σκελετικές μεταστάσεις

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες

Οι ασθενείς με σπονδυλαρθροπάθεια έχουν περισσότερο επίμονη οσφυαλγία συνδεόμενη με μεγαλύτερη δυσκαμψία και περιορισμό της κινητικότητας.
Ακτινολογικά, οι σπονδυλαρθροπάθειες χαρακτηρίζονται από διαβρώσεις και στις 2 πλευρές των ιερολαγονίων αρθρώσεων, ενώ στην ΠΟΛ τα χείλη των ιερολαγονίων είναι άθικτα και το μεσάρθριο διάστημα διατηρείται.
Η CT μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση της σκλήρυνσης με ανωμαλίες του μεσάρθριου διαστήματος από την οστική σκλήρυνση μόνη της.

Σηπτική αρθρίτιδα

Η σηπτική αρθρίτιδα δευτεροπαθώς σε φυματίωση ή βακτηριδιακή λοίμωξη προκαλεί αλλοιώσεις και στις δύο πλευρές της άρθρωσης.

Νόσος Paget

Απεικονίζεται ακτινολογικά με λυτικές και βλαστικές αλλοιώσεις και συνοδεύεται από αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού.

Ογκοι

Οι οστεοβλαστικοί όγκοι που έχουν δώσει μετάσταση στα λαγόνια οστά αυξάνουν γρήγορα σε μέγεθος. Η ταχεία ανάπτυξη βοηθά στη διάκριση των όγκων αυτών από την ΠΟΛ.
Οι πάσχοντες από μεταστατικές αλλοιώσεις στο λαγόνιο και σκλήρυνση υποδυόμενη ΠΟΛ συχνά έχουν επίμονη, προοδευτική οσφυαλγία, η οποία όμως έχει διαφορετικούς χαρακτήρες από την πρωτοπαθή οστεϊτιδα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

    Οι περισσότεροι ασθενείς βελτιώνονται όταν κοιμούνται σε σκληρό στρώμα, εφαρμόζουν τοπικά ξηρή ή υγρή θερμότητα και με τις ασκήσεις.
    ΜΣΑΦ σπάνια χρειάζονται.
    Χειρουργική παρέμβαση για αστάθεια της πυέλου επιφυλάσσεται για ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χρειασθεί εσωτερική σταθεροποίηση της ιερολαγόνιας άρθρωσης και της ηβικής σύμφυσης

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η ΠΟΛ έχει καλή πρόγνωση. Δεν προκαλεί αναπηρία και οι ασθενείς είναι ικανοί να συνεχίσουν την εργασία τους ακόμα και αν έχουν συμπτώματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι ακτινολογικές αλλοιώσεις εξαφανίζονται.
Η οσφυαλγία μπορεί να επιμένει επί μήνες, αλλά δεν περιορίζει την κινητικότητα της οσφυιοιερής μοίρας της ΣΣ και ανταποκρίνεται στη θεραπεία.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες