Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ψωριασική αρθρίτιδα : Γενικά

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Η ΨΑ είναι μία οροαρνητική ολιγοαρθρίτιδα παρατηρούμενη σε ασθενείς με ψωρίαση, η οποία χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις προσβολής των περιφερικών αρθρώσεων και ακρωτηριαστική αρθρίτιδα (arthritismutilans). Στο 95% των ασθενών με ΨΑ προσβάλλονται οι περιφερικές αρθρώσεις, ενώ στο υπόλοιπο 5%, αποκλειστικά η σπονδυλική στήλη.

Επειδή το 50% των ασθενών με ΨΑ έχουν ενδείξεις σπονδυλαρθροπάθειας συνδεόμενης συχνά με HLA-B27, η ΨΑ έχει ταξινομηθεί στις οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες. Η ΨΑ είναι πιθανώς συχνότερη σε ασθενείς με σοβαρές ψωριασικές αλλοιώσεις, συγκριτικά με τις ηπιότερες περιπτώσεις. Πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η βαρύτητα των ψωριασικών δερματικών αλλοιώσεων σχετίζεται με τον τύπο της αρθρικής προσβολής, αν και πιθανώς η φλυκταινώδης ψωρίαση συνδέεται με βαρύτερη ψωριασική αρθροπάθεια.

Η ΨΑ είναι βαρύτερη και έχει περισσότερο καταστρεπτική έκβαση στους ηλικιωμένους (>60 ετών), συγκριτικά με νεότερα άτομα. Η διαδρομή της χαρακτηρίζεται συνήθως από εξάρσεις και υφέσεις.

Τύποι αρθρικής προσβολής στην ψωριασική αρθρίτιδα

 • Ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα
 • Συμμετρική πολυαρθρίτιδα
 • Αρθροπάθεια άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
 • Ακρωτηριαστική αρθρίτιδα (arthritis mutilans)
 • Σπονδυλίτιδα με/ή χωρίς ιερολαγονίτιδα

Ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα

Μέχρι τώρα, πιστευόταν ότι ήταν ο συχνότερος τύπος ΨΑ. Αρχικά, προσβάλλονται οι φάλαγγες των χεριών και των ποδιών και ταυτόχρονα οι τένοντες και ο υμένας των καμπτήρων, οδηγώντας σε δακτυλίτιδα («αλλαντοειδές» δάκτυλο) (sausage digit).

Συνήθως προσβάλλονται μεγάλες αρθρώσεις, όπως τα γόνατα, και λιγότερες από 5 αρθρώσεις κάθε φορά.

Συμμετρική πολυαρθρίτιδα

Αρθροπάθεια παρόμοια με ΡΑ είναι ο συχνότερος τύπος ΨΑ. Προσβάλλονται τα χέρια, οι καρποί, οι ποδοκνημικές και τα πόδια. Ο τύπος αυτός της ψωριασικής αρθροπάθειας διακρίνεται από την ΡΑ από την προσβολή των ΑΦΦ αρθρώσεων, την σχετική ασυμμετρία, την απουσία υποδόριων οζιδίων και τον αρνητικό RF. Ακόμα, είναι ηπιότερος της ΡΑ με λιγότερες παραμορφώσεις.

Αρθροπάθεια περιφερικών φαλάγγων

Η προσβολή των ΑΦΦ αρθρώσεων, μολονότι θεωρείται κλασικό σύμπτωμα της ΨΑ, παρατηρείται μόνο στο 5-10% των ασθενών, κυρίως άνδρες.

Η προσβολή των ονύχων, όταν προκαλεί σημαντική φλεγμονή του περιονυχίου και διόγκωση των φαλαγγικών θυσάνων δυσκολεύει μερικές φορές την εκτίμηση της αρθροπάθειας.

Ακρωτηριαστική αρθρίτιδα (arthritis mutilans)

Είναι σπάνιος τύπος αρθροπάθειας, παρατηρούμενος στο 1-5% των ασθενών με ΨΑ. Χαρακτηρίζεται από απορρόφηση του οστού (οστεόλυση), με καταστροφή της άρθρωσης παρόμοια με «μολύβι μέσα σε κυπελλοειδή υποδοχή», και οδηγεί σε περίσσεια του υπερκείμενου δέρματος με τηλεσκοπική κίνηση του δακτύλου.

Η παραμόρφωση τύπου «κυαλιών θεάτρου» («opera-glass hand») είναι συχνότερη στους άνδρες, παρά στις γυναίκες, και συχνότερη σε πρώιμης έναρξης νόσο.

Μερικοί υποστηρίζουν ότι η ακρωτηριαστική αρθρίτιδα παρατηρείται στο 16% των ασθενών με ΨΑ και μπορεί να είναι εξίσου σοβαρή με την παρατηρούμενη στην ΡΑ.

Σπονδυλίτιδα με/ή χωρίς ιερολαγονίτιδα

Το 5% περίπου των ασθενών με ΨΑ, κυρίως άνδρες, έχει σπονδυλίτιδα με/ή χωρίς ιερολαγονίτιδα.

Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να έχουν σπονδυλίτιδα, χωρίς ακτινολογικές ενδείξεις ιερολαγονίτιδας. Η ιερολαγονίτιδα της ΨΑ συχνά είναι ασύμμετρη ή μπορεί να απεικονίζεται ακτινολογικά, χωρίς να συνοδεύεται από τα κλασικά συμπτώματα της πρωινής δυσκαμψίας στην οσφύ.

Η προσβολή της ΣΣ στην ΨΑ διαφέρει από την παρατηρούμενη στην αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια. Οι σπόνδυλοι προσβάλλονται ασύμμετρα, ενώ μπορεί να προσβληθεί και η ατλαντοαξονική άρθρωση με διαβρώσεις της οδοντοειδούς απόφυσης και υπεξάρθρημα (με συνοδές νευρολογικές διαταραχές).

Ακόμα, μπορεί να υπάρχουν ασυνήθιστες εκδηλώσεις, όπως μη επιχείλια ασύμμετρα συνδεσμόφυτα (χαρακτηριστικά), παρασπονδυλική οστεοποίηση και, λιγότερο συχνά, σύντηξη των σπονδύλων με ασβέστωση των μεσοσπονδυλίων δίσκων.

Σύνδρομο SAPHO

Το σύνδρομο SAPHO (synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis και osteitis) χαρακτηρίζεται από οστικές αλλοιώσεις (υπερόστωση, αρθρίτιδα, άσηπτη οστεομυελίτιδα) του θωρακικού τοιχώματος, των ιερολαγονίων και των μακρών οστών.

Δερματικές εκδηλώσεις

 • Φλυκταίνωση παλαμών – πελμάτων  
 • Πυωδης ιδραδενίτιδα (hidradenitis suppurativa)
 • Φλυκταινώδης ψωρίαση
 • Διαχωριστική κυτταρίτιδα του τριχωτού της κεφαλής  
 • Σύνδρομο Sweet
 • Νόσος Sneddon-Wilkinson

Οι δερματικές και οστικές εκδηλώσεις μπορεί να παρατηρηθούν ταυτόχρονα ή με διαφορά ακόμα και 20 ετών μεταξύ τους.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες