Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ενημερωτικές εκπομπές

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μύθοι και Αλήθειες
See video
Βότανα - Φυσικές ουσίες
See video
Τι είναι ο Ρευματολόγος
See video
Πόνοι στις αρθρώσεις
See video
Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
See video
Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα;
See video
Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
See video

Προτεινόμενα διαγνωστικά κριτήρια πρωτοπαθούς αγγειίτιδας του ΚΝΣ

  • Επίκτητη, ανεξήγητη νευρολογική διαταραχή σε συνδυασμό με κλασικά αγγειογραφικά ή ιστοπαθολογικά ευρήματα αγγειΐτιδας του ΚΝΣ, αλλά χωρίς ενδείξεις συστηματικής αγγειΐτιδας ή οποιασδήποτε κατάστασης που μπορεί να ευθύνεται για τα αγγειογραφικά ή ιστολογικά ευρήματα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΝΣ (Moore) :

  1. Κεφαλαλγίες και πολυεστιακές νευρολογικές ανωμαλίες χρονολογούμενες τουλάχιστον από 6μήνου, εκτός εάν οι αρχικές εκδηλώσεις είναι καταστροφικές
  2. Περιοχές τμηματικής αρτηριακής στένωσης στην αγγειογραφία του εγκεφάλου
  3. Αποκλεισμός συστηματικής φλεγμονής ή λοίμωξης.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες