Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Προκαταρκτικά κριτήρια συστηματικής σκλήρυνσης (σκληροδέρματος) (ACR)

Μείζονα κριτήρια

1.  Εγγύς σκληροδερμία : Τυπικές σκληροδερματικές αλλοιώσεις (πάχυνση, διάταση και μη στικτό οίδημα – τοπικές μορφές σκληροδερμίας αποκλείονται) σε περιοχές προσκείμενες των ΜΚΦ ή ΜΤΦ

Ελάσσονα κριτήρια

  1. Σκληροδακτυλία : Σκληροδερματικές αλλοιώσεις περιορισμένες στις φάλαγγες
  2. Στικτές ουλές των φαλάγγων σαν αποτέλεσμα δακτυλικής ισχαιμίας
  3. Αμφοτερόπλευρη ίνωση πνευμονικών βάσεων μη οφειλόμενη σε πρωτοπαθή πνευμονική νόσο.

Τροποποιημένα από : Subcommittee for Scleroderma Criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee : Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Arthritis Rheum 23: 581-590, 1980.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες