Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Πολλαπλή ανεπάρκεια σουλφατάσης (Multiple sulfatase deficiency)

 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗΣ (Multiple sulfatase deficiency; MSD)

Η πολλαπλή ανεπάρκεια της σουλφατάσης (MSD) είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο λυσοσωμικό νόσημα θησαυρισμού, χαρακτηριζόμενο από ανεπάρκεια όλων των σουλφατασών (Mossakowski Μ et al, 1961; Austin JH, 1965; Rampini S et al, 1970; Murphy JV et al, 1971; Fluharty AL et al, 1978; Horwitz AL, 1979; Basner R et al, 1979). Κλινικά, συνδυάζει εκδηλώσεις μεταχρωματικής λευκοδυστροφίας και μιας βλεννοπολυσακχαρίδωσης (Kihara H, 1982). Οι «γκαργκοϋλικές» εκδηλώσεις είναι ήπιες, ενώ οι νευρολογικές ανωμαλίες επιδεινώνονται με ταχύ ρυθμό. Αυξημένα ποσά όξινων βλενοπολυσακχαριδών αθροίζονται σε διάφορους ιστούς, ενώ βλεννοπολυσακχαρίδες, όσο και σουλφατίδες, αποβάλλονται σε μεγάλα ποσά από τα ούρα και το λεύκωμα του ΕΝΥ αυξάνεται. Σε αντίθεση με τον κλασικό τύπο της μεταχρωματικής λευκοδυστροφίας, στο τύπο Austin της νεανικής σουλφατίδωσης οι αρυσουλφατάσες Α, Β και C απουσιάζουν.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

 • Βλεννοσουλφατίδωση (mucosulfatidosis)
 • Νεανική σουλφατίδωση, τύπου Austin (juvenile sulfatidosis, Austin type)
 • Νόσος του Austin
 • DOC 13 (Multiple Sulfatase Deficiency)

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ. Η επίπτωσή της MSD ανέρχεται σε 1/1.400.000 γεννήσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η MSD μεταβιβάζεται σύμφωνα με το αυτοσωμικό υπολειπόμενο  πρότυπο κληρονομικότητας και οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου SUMF1 (Sulfatase-Modifying Factor-1).

ΤΥΠΟΙ MSD

 • Νεογνικός
 • Πρώιμος (παιδικός) και
 • Νεανικός

1.   ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο παιδικός τύπος είναι ο συνήθης ή κλασικός τύπος MSD. Οι κλινικές του εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συνδυασμό εκδηλώσεων βρεφικής μεταχρωματικής λευκοδυστροφίας με ήπια σημεία βλεννοπολυσακχαρίδωσης. Η πρώιμη ανάπτυξη μπορεί να είναι φυσιολογική ή καθυστερημένη. Τα πάσχοντα παιδιά συνήθως μπορούν να σταθούν όρθια και να πουν μερικές λέξεις, αλλά η ανάπτυξή τους είναι λιγότερο προχωρημένη στην προσυμπτωματική περίοδο από τους πάσχοντες από βρεφική μεταχρωματική λευκοδυστροφία.

Στη διάρκεια του 2ου έτους της ζωής, αναπτύσσουν σημεία προοδευτικής εγκεφαλοπάθειας με απώλεια των αποκτηθέντων ικανοτήτων, προοδευτική άνοια, σπαστικότητα, τύφλωση, κώφωση, μικροκεφαλία και δυσκολία στην κατάποση. Στα τελικά στάδια συχνά παρουσιάζουν αρρεφλεξία οφειλόμενη σε περιφερική νευροπάθεια.

Πρώιμα ή όψιμα στη διαδρομή της νόσου εμφανίζουν εκδηλώσεις παρόμοιες με της βλεννοπολυσακχαρίδωσης :

 • Αναστολή της ανάπτυξης
 • Ατροφία του οπτικού νεύρου
 • Δυσκαμψία των αρθρώσεων
 • Εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς
 • Ηπια τράχυνση των χαρακτηριστικών του προσώπου
 • Ηπατοσπληνομεγαλία
 • Ιχθύαση
 • Κερασέρυθρη ωχρή κηλίδα και
 • Σκελετικές ανωμαλίες

Ο θάνατος επέρχεται συνήθως σε ηλικία 10-18 ετών.

2.   ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Παρουσιάζεται στη γέννηση με σοβαρές εκδηλώσεις ενδεικτικές βλεννοπολυσακχαρίδωσης, όπως :

 • Βαλβιδοπάθεια
 • Βραχυλαιμία
 • Δυσμορφία του προσώπου
 • Ηπατοσπληνομεγαλία
 • Θολερότητες του κερατοειδούς
 • Ιχθύαση
 • Σοβαρή πολλαπλή δυσόστωση.

Τα πάσχοντα παιδιά έχουν μακροκεφαλία οφειλόμενη σε υδροκέφαλο και σημεία σοβαρής εγκεφαλοπάθειας, και καταλήγουν κακώς συνήθως πριν από το τέλος του 1ου έτους της ζωής.

Εχει περιγραφεί μια Σαουδική ποικιλία του νεογνικού τύπου η οποία χαρακτηρίζεται από ήπια έως μέτρια διανοητική καθυστέρηση, συνόστωση του κρανίου και συνακόλουθες παραμορφώσεις και συμπίεση ή διατομή του σπονδυλικού σωλήνα οφειλόμενη σε ανωμαλίες των σπονδύλων. Άλλες εκδηλώσεις του τύπου αυτού περιλαμβάνουν :

 • Βαλβιδοπάθεια
 • Θολερότητες του κερατοειδούς
 • Ηπατοσπληνομεγαλία
 • Μακροκεφαλία
 • Νανισμό
 • Σοβαρή δυσμορφία του προσώπου
 • Σοβαρή πολλαπλή δυσόστωση
 • Υδροκεφαλία και
 • Υπερτρίχωση

Εχει ακόμα περιγραφεί ένας σπάνιος νεογνικός τύπος MSD, ο οποίος εκδηλώνεται στη παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από :

 • Βραχυσωμία
 • Ιχθύαση
 • Ηπατομεγαλία
 • Μέτρια πολλαπλή δυσόστωση και
 • Βραδείες προοδευτικές νευρολογικές διαταραχές (τετραπληγία άνοια, αταξία, εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς και τύφλωση)

Θολερότητες του κερατοειδούς απουσιάζουν.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Νευρολογικές

 • Νευρολογική παλινδρόμηση/άνοια
 • Υδροκεφαλία
 • Υποτονία

Σκελετικές

 • Ανωμαλίες λάρυγγα
 • Ανώμαλο μέγεθος/σχήμα σπονδύλων
 • Βραχυλαιμία
 • Βραχυδακτυλία
 • Επιπέδωση προσώπου
 • Λόρδωση
 • Μετωπιαίος ύβος
 • Πλατύ/δισχιδές μεγάλο δάκτυλο ποδιού
 • Πολλαπλή δυσόστωση
 • Συμπίεση ρινικής γέφυρας

Αλλες

 • Ανώμαλο κλάμα/φωνή
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια
 • Θολερότητες κερατοειδούς
 • Ιχθύαση
 • Σπληνομεγαλία
 • Στικτή επίφυση
 • Συγγενής καρδιακή ανωμαλία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Tα λεμφοκύτταρα του μυελού των οστών και του περιφερικού αίματος δείχνουν μεγάλα βασεόφιλα έως αζουρόφιλα κοκκία. Τα ούρα περιέχουν μεγάλα ποσά σουλφατίδης και βλεννοπολυσακκαχαριδών, περιλαμβανομένης  της θειικής δερματάνης και της θειικής ηπαράνης. Το λεύκωμα του ΕΝΥ είναι αυξημένο.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ο εγκέφαλος περιέχει αυξημένα ποσά σουλφατιδών, θειικής χοληστερόλης, γαγγλιοσιδών και βλεννοπολυσακκχαριδών. Τα λιπίδια που έχουν εναποτεθεί στη λευκή ουσία είναι κυρίως σουλφατίδες, ενώ αυτά που έχουν αθροισθεί στη φαιά ουσία, κυρίως γαγγλιοσίδες και βλεννοπολυσακκχαρίδες. Τα περιφερικά νεύρα παρουσιάζουν μεταχρωματική εκφύλιση της μυελίνης.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Ανωμαλίες των μετακαρπίων
 • Αποπλάτυνση των πλευρών και των φαλάγγων
 • Δομικές αλλοιώσεις των σπονδυλικών σωμάτων
 • Σκολίωση
 • Συνόστωση των ραφών του κρανίου (στη Σαουδική ποικιλία)
 • Τουρκικό εφίππιο σχήματος «J»

ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση της ανεπάρκειας των αρυλσουλφατασών Α, Β και C και ορισμένων σουλφατασών απαραίτητων για την αποδόμηση των βλεννοπολυσακχαριδών. Η προνεογνική διάγνωση μπορεί να γίνει με την ανάδειξη σημαντικής μείωσης των δραστηριοτήτων των σουλφατασών σε καλλιεργημένα αμνιακά κύτταρα ή χοριακές λάχνες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Δεν υπάρχει.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες