Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παρβοϊός Β19

Η λοίμωξη από παρβοϊό Β19, στη φάση της ιαιμίας, μπορεί να συνοδευθεί από λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα με πορφυρικό εξάνθημα με/ή χωρίς αρθραλγίες, πυρετό ή κοιλιακές κράμπες, υποδυόμενη πορφύρα Henoch–Schonlein (Ferguson PJ et al, 1996; Watanabe T and Oda Y, 2000; Cioc AM et al, 2002; Lehmann HW et al, 2003; Aguilar-Bernier M et al, 2006). H διάκριση μεταξύ των δύο αυτών νοσημάτων γίνεται από την ανεύρεση IgM στρεφόμενης εναντίον του παρβοϊού Β19 στη διάρκεια της οξείας συμπτωματικής φάσης της λοίμωξης.

Η βιοψία του πορφυρικού εξανθήματος δείχνει κενοτοπιώδη δερματίτιδα με νεκρωτικά κερατινοκύτταρα, επιπολής περιαγγειακές και διάμεσες διηθήσεις, αιμορραγία του δέρματος με εναποθέσεις ινικής στα τοιχώματα και τον αυλό των αγγείων, λεμφοκυτταρική λειχηνοειδή αγγειΐτιδα και περινευρίτιδα (Aguilar-Bernier M et al, 2006).

Ένα παιδί με χρόνια λοίμωξη από παρβοϊό Β19 ανέπτυξε αγγειΐτιδα του ΚΝΣ (Bilge I et al, 2005). Στο αίμα, τον μυελό των οστών και το δέρμα του παιδιού αυτού ανευρέθη DNA του παρβοϊού.

Αγγειίτιδες συνδεόμενες με λοΙμωξη απο παρβοϊό Β19 :

  • Κοκκιωμάτωση Wegener (Nikkari S et al, 1994; Corman LC and Staud R, 1995)
  • Μικροσκοπική οζώδης πολυαρτηρίτιδα (Growson AN et al, 2000; Corman LC and Dolson DJ, 1992)
  • Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα  )
  • ΠορφύραHenoch-Schonlein (Li Loong TC et al, 1986; Veraldi S and Rizzitelli G, 1994; Ferguson P and Saulsbury FT, 1996; Riavis M et al, 1998; Chakravarty K and Merry P, 1999; Diaz F and Collazos J, 2000; Cioc AM et al, 2002)
  • Νόσος Kawasaki (Nigro G et al, 1994; Yoto Y et al, 1994).

Η συσχέτιση της λοίμωξης από παρβοϊό Β19 με τις παραπάνω αγγειΐτιδες αποδεικνύεται από την ανεύρεση :

  • DNA του παρβοϊού Β19 στο περιφερικό αίμα και τους σκελετικούς μυς παιδιών με κοκκιωμάτωση Wegener (Nikkari S et al, 1994) και μικροσκοπική οζώδη πολυαρτηρίτιδα (Growson AN et al, 2000).
  • IgM B19-ειδικών αντισωμάτων και DNA του παρβοϊού B19 στο περιφερικό αίμα παιδιών με νόσο Kawasaki (Nigro G et al, 1994)
  • Αυξημένων τίτλων IgM Β19 σε ασθενείς με πορφύρα Henoch-Schonlein (Li Loong TC et al, 1986; Veraldi S and Rizzitelli G, 1994; Ferguson P and Saulsbury FT, 1996; Riavis M et al, 1998; Chakravarty K and Merry P, 1999; Diaz F and Collazos J, 2000).

Aλλοι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει την συσχέτιση της λοίμωξης από παρβοϊό Β19 με αγγειΐτιδα (Eden A et al, 2003) ή με την νόσο Kawasaki (Yoto Y et al, 1994; Cohen BJ, 1994).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες