Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παγίδευση κοιλιακού δερματικού νεύρου

Παρατηρείται συνήθως σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Εκδηλώνεται με βύθιο καυστικό πόνο, με οξείες εξάρσεις. Ο πόνος ακτινοβολεί κατά μήκος της κατώτερης κοιλιάς προς την μέση γραμμή και εντοπίζεται από τον ασθενή. Η έλξη του νεύρου προς τον δακτύλιο μπορεί να προκαλέσει έξαρση του πόνου. Με την ψηλάφηση του ορθού κοιλιακού μυός ο πόνος συνήθως εντοπίζεται και αναπαράγεται στον ινώδη δακτύλιο.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες