Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ : Θεραπεία (Φαρμακολογικές θεραπείες)

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ : Θεραπεία

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

1. ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αρχική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας που δεν ανακουφίζεται επαρκώς από τον πόνο με μη φαρμακολογικές μεθόδους εξαρτάται από το κατά πόσον ο ασθενής έχει φλεγμονώδη ή μη φλεγμονώδη οστεοαρθρίτιδα και από την ένταση του πόνου.

Οι φαρμακευτικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα ανθεκτική στις μη φαρμακευτικές θεραπείες. Εάν ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα ή έχει ήπιες μόνο ενοχλήσεις θεραπεία δεν χρειάζεται. Εναλλακτικά μπορούν να χορηγηθούν άλλοι παράγοντες, εάν η αρχική θεραπεία δεν έχει αποτέλεσμα ή αντενδείκνυται.

Η επιλογή του φαρμακευτικού παράγοντα εξαρτάται από την βαρύτητα της νόσου, την ύπαρξη ή απουσία τοπικών φλεγμονωδών αλλοιώσεων και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών που προηγήθηκαν.

Αρχική φαρμακευτική θεραπεία οστεοαρθρίτιδας

  • Αναλγητικά (π.χ. ακεταμινοφαίνη)

  • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ)

  • Ενδαρθρικά κορτικοστεροειδή

  • Τοπικοί παράγοντες (τοπικά ΜΣΑΦ και καψαϊκίνη)

2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ασθενείς που ανθίστανται στην αρχική φαρμακοθεραπεία με ακεταμινοφαίνη, ΜΣΑΦ, τοπικές θεραπείες και ενδαρθρικά κορτικοστεροειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπιοειδή, ενδαρθρικές εγχύσεις σκευασμάτων υαλουρονάνης, κολχικίνη και άλλοι παράγοντες.

Η επιλογή του φαρμάκου βασίζεται στη βαρύτητα της νόσου, την ύπαρξη ή απουσία τοπικών φλεγμονωδών εκδηλώσεων και στην αποτελεσματικότητα των προηγηθεισών θεραπειών.

Σε ασθενείς με μέτριο έως έντονο πόνο που έχουν εξάρσεις των συμπτωμάτων ενώ θεραπεύονται με ΜΣΑΦ σε μέγιστες δόσεις και σε ασθενείς ανθεκτικούς σε τοπικούς παράγοντες ή ενδαρθρικές θεραπείες μπορεί να γίνει βραχυχρόνια θεραπεία με οπιοειδή αναλγητικά, όπως κωδεΐνη ή τραμαδόλη.

Τα οπιοειδή γενικά είναι καλύτερο να αποφεύγονται σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα, εκτός από αυτούς που έχουν έντονο πόνο, δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργικές επεμβάσεις και δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς σε άλλες θεραπείες. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να χρειασθούν περισσότερο δυνητικά οπιοειδή από τις συνήθεις δόσεις κωδεΐνης ή τραμαδόλης.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες