Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ : Θεραπεία (Διασερεΐνη)

 ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΊΤΙΔΑ : Θεραπεία

ΔΙΑΣΕΡΕΙΝΗ

Η διασερεΐνη (Diascerein), μία ανθρακινόνη η οποία αναστέλλει την παραγωγή και την δραστηριότητα της IL-1 και την έκκριση των μεταλλοπρωτεϊνασών, δίνεται σε διάφορες χώρες (εκτός των ΗΠΑ) για την θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας.

Αποτελεσματικότητα

Οι πληροφορίες που αφορούν την αποτελεσματικότητά της στην οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι περιορισμένες.

Σε μία τυχαιοποιημένη, πλασέμπο–ελεγχόμενη μελέτη, η διασερείνη, σε δόση 50 mg δύο φορές ημερησίως, εμείωσε σε μέτριο βαθμό τον πόνο της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου [Nguyen M et al, 1994], ενώ, σε άλλη μελέτη, δεν είχε αποτέλεσμα [Dougados M et al, 2001].

Σε διάστημα 3 ετων η θεραπεία με διασερεΐνη συνοδεύθηκε από ακτινολογική επιδείνωση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου, αλλά όχι του γόνατος [Dougados M et al, 2001; Fidelix TSA et al, 2006].

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι συχνότερες επιπλοκές της διασερεΐνης είναι διάρροια και εξάνθημα και αποχρωματισμός των ούρων, ο οποίος όμως δεν έχει κλινική σημασία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

H διασερεΐνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας του ισχίου και του γόνατος, αλλά η αποτελεσματικότητά της στα νοσήματα αυτά είναι αβέβαιη.

Επειδή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διάρροια αντενδείκνυται σε ασθενείς ηλικίας ≥65 ετών και, τις πρώτες 2-4 εβδομάδες, συνιστάται να αρχίζει με το 1/2 της κανονικής της δόσης (δηλ. 50 mg ημερησίως). Μετά το διάστημα αυτό μπορεί να χορηγηθεί στην κανονική της δόση (50 mg 2 φορές ημερησίως), αλλά, εάν προκαλέσει διάρροια, πρέπει να διακόπτεται

Η διασερεΐνη αντενδείκνυται στη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, όπως και σε ασθενείς με ηπατική νόσο ή ιστορικό ηπατοπάθειας

Για τους παραπάνω λόγους, η διασερεΐνη πρέπει να χορηγείται από γιατρούς με εμπειρία στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας και να παρακολουθείται τακτικά η ηπατική λειτουργία

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες