Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Θεραπεία (Επεμβατικές μέθοδοι)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

4.1 Διαθερμία βραχέων κυμάτων 

Η θεραπεία με διαθερμίες βραχέων κυμάτων δεν διαφέρει από τις ψευδο-διαθερμίες σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία [Gibson T et al, 1985; Sweetman BJ et al, 1993].

4.2 Διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση(Transcutaneous electrical nerve stimulation ; TENS)

Τα TENS υπερέχουν του πλασέμπο [Cheing GL and Hui-Chan CW, 1999].

Αλλοι υποστηρίζουν ότι δεν διαφέρουν σε αποτελεσματικότητα από τα ψευδο-TENS [Deyo RA et al, 1990].

4.3 Διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση (Percutaneous electrical nerve stimulation; PENS)

Η PENS ανακουφίζει από τον πόνο περισσότερο από πλασέμπο (ψευδο-PENS) [Ghoname EA et al, 1999; Ghoname EA et al, 1999; Yokoyama M et al, 2004; Weiner DK et al, 2003].

4.4 Θεραπεία με παρεμβαλλόμενα ρεύματα (Interferential therapy )

Δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα στην χρόνια οσφυαλγία [Werners R et al, 1999; Hurley DA et al, 2004; Hurley DA et al, 2001].

4.5 Λέιζερ χαμηλού επιπέδου  

Βελτιώνουν τον πόνο και λειτουργικότητα περισσότερο από πλασέμπο (ψευδο-λέιζερ) [Blythin P, 1988; Basford JR et al, 1999; Toya S et al, 1994; Soriano F et al, 1998].

Προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από την οσφυαλγία, συγκριτικά με τα ψευδο-λέιζερ [Yousefi-Nooraie R et al, 2007].

Άλλες μελέτες δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ λέιζερ και ψευδο-λέιζερ σε ασθενείς θεραπευόμενους με ασκήσεις [Klein RG and Eek BC, 1990], ή μεταξύ λέιζερ, ασκήσεων και συνδυασμού λέιζερ με ασκήσεις [Gur A et al, 2003].

4.6 Θεραπευτικά υπέρηχα

Δεν διαφέρουν σε αποτελεσματικότητα από τα ψευδο-υπέρηχα [Ansari NN et al, 2006; ZZ94, Roman MP, 1960].

Παρόμοια, μία συστηματική ανασκόπηση κατέληξε ότι δεν έχουν αποτέλεσμα στη θεραπεία της χρόνιας οσφυαλγίας [Philadelphia Panel, 2001; ZZ96].

4.7 Ενδοδισκική ηλεκτροθερμική θεραπεία (ενδοδισκική ηλεκτροθερμική δακτυλιοπλαστική) (Intradiscal electrothermal therapy; IDET)

Είναι μια τεχνική σχεδιασμένη να προκαλεί θερμοπηξία και να καταστρέφει τα νεύρα των μεσοσπονδυλίων δίσκων σε περιπτώσεις δισκογενούς οσφυαλγίας.

Τεχνική

Ενας καθετήρας ή ηλεκτρόδιο τοποθετείται στον μεσοσπονδύλιο δίσκο, θερμαίνεται αργά και διατηρείται σε προκαθορισμένη θερμοκρασία και για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου προκαλέσει θερμοσυγκόλληση και ρίκνωση των γειτονικών ιστών.

4.8 Διαδερμική ενδοδισκική θερμοσυγκόλληση με ραδιοσυχνότητα (Percutaneous intradiscal radiofrequency thermocoagulation; PIRFT)

Είναι παρόμοια με την IDET, αλλά η θερμότητα εφαρμόζεται στους περιβάλλοντες ιστούς με ένα ρεύμα εναλλασσόμενης ραδιοσυχνότητας.

Μία συστηματική ανασκόπηση κατέληξε ότι οι 2 αυτές μέθοδοι (IDET και PIRFT) δεν προσφέρουν τίποτα το ιδιαίτερο στην θεραπεία της οσφυαλγίας [Urrutia G et al, 2007].

Μία τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία έδειξε ότι η IDET ανακουφίζει από τον πόνο συγκριτικά με την ψευδο-IDET [Pauza KJ et al, 2004], ενώ μία άλλη δεν βρήκε καμμιά διαφορά στην έκβαση μεταξύ IDET και ψευδο-IDET [Freeman BJ et al, 2005].

Δύο μικρές τυχαιοποιημένες μελέτες δεν βρήκαν διαφορές στην έκβαση μεταξύ PIRFT και ψευδο-PIRFT [Barendse GA et al, 2001; Kvarstein G et al, 2009].

Παρόμοια, μια τρίτη μελέτη διεπίστωσε ότι η PIRFT δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα, αν και δεν συνέκρινε την μέθοδο αυτή με πλασέμπο (ψευδο-PIRFT) [Ercelen O et al, 2003].

4.9 Απονεύρωση με ραδιοσυχνότητα (Radiofrequency denervation; RD )

Η RD συνίσταται σε καταστροφή των νεύρων με την χρήση θερμότητας παραγόμενης από ρεύμα ραδιοσυχνότητας.

Τεχνική

Ενας καθετήρας ή ηλεκτρόδιο τοποθετείται κοντά ή πάνω στο νεύρο που θέλουμε να καταστρέψουμε με την βοήθεια φθοριοσκόπησης.

Υστερα εφαρμόζεται ρεύμα ραδιοσυχνότητας, το οποίο θερμαίνει και συγκολλά τους γειτονικούς ιστούς, περιλαμβανομένου του νεύρου – στόχου.

Η απονεύρωση με ραδιοσυχνότητα έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με πόνο στις αποφυσιακές αρθρώσεις, δισκογενή οσφυαλγία και οσφυική ριζαλγία (γάγγλια ραχιαίας ρίζας).

Εχει αποτέλεσμα στην οσφυαλγία ;

H RD δεν έχει μελετηθεί εκτεταμένα στην χρόνια οσφυαλγία, αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Σε μία μελέτη, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε RD είχαν μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο στην οσφύ και το σκέλος, συγκριτικά με αυτούς που θεραπεύθηκαν με placebo (sham) [Nath S et al, 2008].

Εχει αποτέλεσμα στον πόνο των αποφυσιακών αρθρώσεων ;

Στον πόνο των αποφυσιακών αρθρώσεων η απονεύρωση με ραδιοσυχνότητα έχει αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα [Leclaire R et al, 2001; van Kleed M et al, 1999; van Wijk RM et al, 2005; Chou R et al, 2009].

Κάνει τίποτα στον δισκογενή πόνο ;

Μία μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη απέδειξε ότι η νευροτομή με ραδιοσυχνότητα σε ασθενείς με θετική δισκογραφία είχαν βελτίωση του πόνου και της λειτουργικότητας, συγκριτικά με ενέσεις λιδοκαΐνης [Oh WS and Shim JC, 2004].

Στη χρόνια ριζαλγία ;

Σε ασθενείς με χρόνια ριζαλγία και θετικό εκλεκτικό νευρικό αποκλεισμό η απονεύρωση των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας με ραδιοσυχνότητα δεν διέφερε σε αποτελεσματικότητα από την θεραπεία με sham [Geurts JW et al, 2003].

Στον πόνο της ιερολαγόνιας ; χρειάζονται και άλλες μελέτες

Σε μία μικρή μελέτη ασθενών με χρόνιο πόνο στις ιερολαγόνιες παρατηρήθηκε ανακούφιση από τον πόνο πάνω από 50% και για διάστημα 6 μηνών στους ασθενείς που δέχθηκαν RD των Ο4-Ο5 πρωτοπαθών ραχιαίων κλάδων και των Ι1-Ι3 πλάγιων κλάδων, συγκριτικά με ψευδο-απονεύρωση (79 vs 14%) [Cohen SP et al, 2008].

Εχει προβλήματα ή είναι αθώα ;

Η απονεύρωση με ραδιοσυχνότητα φαίνεται σχετικά ασφαλής, αν και μπορεί να προκαλέσει πόνο αμέσως μετά την επέμβαση, συγκριτικά με την ψευδο-απονεύρωση [van Wijk RM et al, 2005; Geurts JW et al, 2003].Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες