Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Παράγοντες κινδύνου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οσφυαλγίας θεωρούνται τα εξής :

 • Κάπνισμα

 • Παχυσαρκία

 • Μεγάλη ηλικία

 • Θήλυ γένος

 • Εντονη φυσική εργασία

 • Καθιστική εργασία

 • Ψυχολογικά επίπονη εργασία

 • Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

 • Ασφαλιστική αποζημίωση εργαζομένων

 • Δυσαρέσκεια από την εργασία

 • Ψυχολογικοί παράγοντες, όπως νοσήματα σωματοποίησης, άγχος και κατάθλιψη

Μία προοπτική πληθυσμιακή μελέτη στην Αγγλία βρήκε ότι οι φυσικές δραστηριότητες εκτός του χώρου εργασίας δεν συνδεόντουσαν με οσφυαλγία, αλλά η κακή φυσική κατάσταση, τόσο στους άνδρες, όσο και τις γυναίκες, και το μεγαλύτερο σωματικό βάρος στις γυναίκες συνδεόντουσαν με αυξημένο κίνδυνο νέας οσφυαλγίας [Croft PR et al, 1999]. Η ίδια μελέτη διεπίστωσε ότι οι ασθενείς που σήκωναν, τραβούσαν ή έσπρωχναν αντικείμενα βάρους τουλάχιστον 25 pounds ή συμμετείχαν σε εργασίες που απαιτούσαν πολύωρη βάδιση ή ορθοστασία είχαν μεγαλύτερη συχνότητα χαμηλής οσφυαλγίας, ιδιαίτερα οι γυναίκες [MacFarlane GJ et al, 1997].

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις απεικονιστικές μεθόδους συνδέονται με γενετικούς παράγοντες [Battie MC amd Videman T, 2006].

Ακόμα, οι πολιτιστικές διαφορές μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη της χαμηλής οσφυαλγίας. Παραδείγματος χάριν, μία διασταυρούμενη μελέτη βρήκε ότι ο κίνδυνος οσφυαλγίας στην Δυτική Γερμανία ήταν 2.5-3.5 φορές μεγαλύτερος απ΄ό, τι στο Ενωμένο Βασίλειο [Raspe H et al, 2004].

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες