Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Κλινικές δοκιμασίες

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 

Δοκιμασία ανύψωσης τεντωμένου ποδιού (Straight leg raising test)

Η δοκιμασία του τεντωμένου ποδιού χρησιμεύει για την επιβεβαίωση της ριζοπάθειας και γίνεται όταν οι ασθενείς έχουν συμπτώματα στο σκέλος.  

Τεχνική

  • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι

  • Ανυψώστε το τεντωμένο σκέλος του ασθενούς με την ποδοκνημική σε ραχιαία κάμψη

  • Η δοκιμασία θεωρείται θετική όταν η ισχιαλγία αναπαράγεται μεταξύ 10-60ο ανύψωσης.

Η θετική δοκιμασία τεντωμένου ποδιού έχει μικρή ευαισθησία και ειδικότητα για ρήξη του μεσοσπονδυλίου δίσκου (64 και 57%, αντίστοιχα) [Katz JN et al, 1995].

Δοκιμασία ανύψωσης τεντωμένου ποδιού με το σκέλος σταυρωμένο (Crossed straight leg raising)

Η δοκιμασία αυτή είναι θετική όταν η ανύψωση του υγιούς σκέλους αναπαράγει την ισχιαλγία στο πάσχον σκέλος. Είναι λιγότερο ευαίσθητη για κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου, αλλά ειδική σε ποσοστό 90%.

Δοκιμασία τεντωμένου ποδιού με τον ασθενή καθισμένο (Seated straight leg test)

Η δοκιμασία αυτή γίνεται ενώ ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα και το κάτω άκρο εκτείνεται, αργά μέχρις ότου το σκέλος λυγίσει στο ισχίο κατά 90ο. Εάν υπάρχει ισχιαλγία, ο πόνος αναπαράγεται με την έκταση του σκέλους.

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Νευρολογική εκτίμηση Ο5 και Ι1 ριζών

Σε ασθενείς με υποψία δισκοκήλης, η νευρολογική εξέταση πρέπει να εστιάζεται στις Ο5 και Ι1 ρίζες, δεδομένου ότι οι κλινικά σημαντικές δισκοκήλες, σε ποσοστό 98%, εντοπίζονται στα διαστήματα Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1 (ΕΙΚΟΝΑ 2) [Rinckenbach L et al, 2010]. (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). 

Εξέταση 05 νευρικής ρίζας

Η εξέταση της Ο5 νευρικής ρίζας εκτιμά την δύναμη της ραχιαίας έκτασης της ποδοκνημικής και του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.

Η βλάβη της Ο5 αισθητικής νευρικής ρίζας προκαλεί αιμωδία στο έσω τμήμα του ποδιού και το διάστημα μεταξύ του 1ου και 2ου δακτύλου του ποδιού.

Εξέταση Ι1 νευρικής ρίζας

Γίνεται με εξέταση των αντανακλαστικών της ποδοκνημικής στο οπίσθιο τμήμα της γαστροκνημίας και το έξω τμήμα του ποδιού.

Η συμπίεση της Ι1 ρίζας μπορεί να προκαλέσει αδυναμία στην πελματιαία κάμψη του άκρου ποδιού.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΟΣΦΥΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Εξέταση για κακοήθη νοσήματα (μαστού, προστάτη, λεμφαδένων)

Σε ασθενείς με επίμονο πόνο ή ιστορικό ισχυρώς ενδεικτικό συστηματικής νόσου.

Εξέταση περιφερικών σφύξεων

Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερα άτομα με πόνο στη γαστροκνημία προκαλούμενο με τις ασκήσεις για να αποκλεισθεί αγγειακή χωλότητα.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες