Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : Απεικονιστικές μέθοδοι

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ : ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι απλές ακτινογραφίες σε ασθενείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας με χαμηλή οσφυαλγία δεν συνδέονται με βελτίωση της λειτουργικότητας, την βαρύτητα του πόνου ή την συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς [Kendrick D et al, 2001].

Η χρήση ακατάλληλων και μη απαραίτητων απεικονιστικών μεθόδων σε ασθενείς με οσφυαλγία μπορεί να οδηγήσει σε άσχετα ευρήματα και επιπρόσθετες, άσκοπες παρακλινικές εξετάσεις, αχρείαστες θεραπείες και αδικαιολόγητες χειρουργικές παρεμβάσεις [Jarvik JG et al, 2003; Srinivas SV et al, 2012; Deyo RA et al, 2014].

Εχουν οι ασθενείς χωρίς οσφυαλγία ευρήματα στις απεικονιστικές μεθόδους ;

Στην οσφύ, οι απεικονιστικές μέθοδοι (απλές ακτινογραφίες, CT, MRI) μπορεί να δείξουν παθολογικά ευρήματα ακόμα και αν ο άρρωστος δεν έχει οσφυαλγία, όπως :

 • εκφυλιστικές αλλοιώσεις σχετιζόμενες με την ηλικία [Biering-Sorensen F et al, 1985]

 • οστεοαρθρίτιδα των αποφυσιακών αρθρώσεων [Kalichman L et al, 2008]

 • σπονδυλόλυση [Magora A and Schwartz A, 1980]

 • κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων και

 • σπονδυλική στένωση

Σχετίζονται τα ακτινολογικά ευρήματα με την κλινική έκβαση ;

Ακόμα και αν τα ακτινολογικά ευρήματα συμβαδίζουν με τα κλινικά, το μέγεθός τους δεν σχετίζεται απαραίτητα με την κλινική έκβαση και η κλινική βελτίωση μπορεί να μην συνοδεύεται από ύφεση των ακτινολογικών ευρημάτων [Oland G and Hoff TG, 1996; el Barzouhi A et al, 2013].

Ενδείξεις απεικονιστικών μελετών σε ασθενείς με οσφυαλγία

 • Ασθενείς με μείζονες παράγοντες κινδύνου για καρκίνο (νέα οσφυαλγία με ιστορικό καρκίνου, πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου ή ισχυρή κλινική υποψία για καρκίνο)

 • ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για σπονδυλική λοίμωξη

 • εκδηλώσεις συνδρόμου ιπούριδας ή

 • σοβαρές ή προοδευτικές νευρολογικές ανωμαλίες (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) [Chou R et al, 2011].

Άλλες ενδείξεις (μετά από θεραπευτική δοκιμή)

 • Ελάσσονες παράγοντες κινδύνου για καρκίνο (ανεξήγητη απώλεια βάρους ή ηλικία >50 ετών)

 • Παράγοντες κινδύνου για φλεγμονώδη πάθηση της ΟΜΣΣ

 • Παράγοντες κινδύνου για συμπιεστικά κατάγματα σπονδύλων, σημεία ή συμπτώματα ριζοπάθειας ή

 • Παράγοντες κινδύνου για ή συμπτώματα σπονδυλικής στένωσης

Χρειάζεται να επαναληφθούν οι απεικονιστικές μελέτες ;

Οι απεικονιστικές μελέτες μπορούν να επαναληφθούν εάν εμφανισθεί νέα οσφυαλγία ή τα οσφυαλγικά συμπτώματα μεταβληθούν.1. ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Χρειάζονται απλές ακτινογραφίες οι ασθενείς με οσφυαλγία ;

Οι περισσότεροι ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία χρονολογούμενη λιγότερο από 4 εβδομάδων δεν χρειάζονται απεικονιστικές μελέτες [Chou R et al, 2007].

Απλές ακτινογραφίες (προσθιοπίσθιες και πλάγιες) συνιστώνται εάν, μετά από 4-6 εβδομάδες, ο ασθενής δεν έχει βελτίωση.

Πότε χρειάζονται οι απλές ακτινογραφίες σε ασθενείς με οσφυαλγία

Οι απλές ακτινογραφίες μπορούν να γίνουν εκλεκτικά σε ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία που έχουν μία ή περισσότερες ενδείξεις ύπαρξης σοβαρών νοσολογικών καταστάσεων.

Ο ακτινολογικός έλεγχος συνήθως δεν δείχνει ευρήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την θεραπεία, αλλά συχνά αποκαλύπτει ευρήματα άσχετα με τα κλινικά συμπτώματα.

Η δισκοπάθεια (δισκοκήλη) φαίνεται στις απλές ακτινογραφίες ;

Οι απλές ακτινογραφίες δεν μπορούν να αναδείξουν τις δισκοκήλες, αλλά μπορεί να δείξουν λοιμώξεις, κατάγματα, κακοήθειες, σπονδυλολίσθηση, εκφυλιστικές αλλοιώσεις, στένωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος και προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις.

Φυσιολογικές ακτινογραφίες αποκλείουν την ύπαρξη καρκίνου ;

Σε ασθενείς με ύποπτο ιστορικό, η απουσία ακτινολογικών ευρημάτων δεν αποκλείει την ύπαρξη κακοήθειας ή λοίμωξης [Jarvik JG and Deyo RA, 2002].

Ευρήματα συνδεόμενα με καρκίνο

 • Ηλικία >50 ετών

 • Ιστορικό καρκίνου

 • Ανεξήγητη απώλεια βάρους

 • Αποτυχία βελτίωσης μετά από 1 μήνα συντηρητικής θεραπείας

 • Εκδηλώσεις από το ιστορικό του ασθενούς με οξεία οσφυαλγία που υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων

Συσχέτιση απλών ακτινογραφιών με δείκτες οξείας φάσης

Το κέρδος των απλών ακτινογραφιών μπορεί να αυξηθεί με την εξέταση της ΤΚΕ [Deyo RA et al, 1988].

Οι ασθενείς που έχουν ΤΚΕ<20, χωρίς έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για συστηματικό νόσημα, είναι απίθανο να πάσχουν από κακοήθεια ή λοίμωξη [Chelsom J and Solberg CO, 1998; Deyo RA et al, 1988].

Η CRP, επειδή είναι περισσότερο ευαίσθητη από την ΤΚΕ, μπορεί να έχει παρόμοια ή μεγαλύτερη αξία από την ΤΚΕ.

Ποιες λήψεις είναι καλύτερες ;

Εφ΄όσον ενδείκνυνται, οι προσθιοπίσθιες και πλάγιες λήψεις είναι επαρκείς. Οι λοξές λήψεις αυξάνουν σημαντικά την έκθεση στην ακτινοβολία, ιδιαίτερα στις γυναίκες, και δεν προσφέρουν περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες [Bigos SJ et al, 1994].

Οι λήψεις σε κάμψη – έκταση μπορεί να βοηθήσουν ασθενείς που έχουν σπονδυλολίσθηση ή υποστεί χειρουργικές επεμβάσεις σύντηξης.

Απλές ακτινογραφίες λεκάνης–ισχίων συνιστώνται σε ηλικιωμένους ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία λόγω οστεοαρθρίτιδας των ισχίων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πότε χρειάζονται εξειδικευμένες απεικονιστικές μελέτες ;

Εξειδικευμένες απεικονιστικές μελέτες (π.χ. MRI, CT ή μυελογράφημα) συνήθως δεν χρειάζονται στα αρχικά στάδια της οσφυαλγίας, εκτός από τις εξής περιπτώσεις [Bigos SJ et al, 1994] :

 • Όταν η κλινική εξέταση ή άλλες δοκιμασίες υποδηλώνουν επείγουσες καταστάσεις, όπως π.χ. σύνδρομο ιππούριδας, λοιμώξεις, όγκοι, κατάγματα με νευρολογικές διαταραχές, κ.λ.π.

 • Εάν υπάρχουν ριζιτικά συμπτώματα ενδεικτικά κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου και συμπτώματα χρονολογούμενα >4-6 εβδομάδων αρκετά σοβαρά, ώστε να χρειασθούν χειρουργική θεραπεία

 • Ιστορικό νευρογενούς χωλότητας και άλλων ευρημάτων ενδεικτικών σπονδυλικής στένωσης και συμπτώματα επαρκούς διάρκειας (συχνά αρκετών μηνών) και βαρύτητας ώστε να δικαιολογούν χειρουργική παρέμβαση

Ποια είναι η καλύτερη απεικονιστική μέθοδος ;

Η MRI θεωρείται η καλύτερη απεικονιστική μέθοδος για την διάγνωση των περισσότερων παθολογικών καταστάσεων της ΟΜΣΣ.

Πάντως, και άλλες απεικονιστικές μέθοδοι είναι ισάξιες σε ορισμένες περιπτώσεις. Π.χ. σε μία μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι CT, MRI, CT-μυελογραφία και η μυελογραφία για χειρουργικά επιβεβαιωμένη δισκοκήλη είχαν παρόμοια διαγνωστική ακρίβεια [Jackson RP et al, 1989].

2.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Η MRI χωρίς αντίθεση θεωρείται γενικά η καλύτερη αρχική εξέταση στους περισσότερους ασθενείς με οσφυαλγία που χρειάζονται εξειδικευμένες απεικονιστικές μελέτες [Bradley WG Jr et al, 2005; Miller GM et al, 1989].

Ενδείξεις

Η MRI ενδείκνυται σε ασθενείς με επίμονα συμπτώματα οφειλόμενα σε οσφυιοιερή ριζοπάθεια οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία και είναι υποψήφιοι για επισκληρίδια έγχυση κορτικοειδών ή χειρουργική επέμβαση [Chou R et al, 2011].

Άλλες ενδείξεις :

 • Ασθενείς με οσφυιοιερή ριζοπάθεια που έχουν συμπτώματα ή ευρήματα ενδεικτικά σοβαρών παθολογικών καταστάσεων, όπως λοιμώξεις, μεταστάσεις, σύνδρομο ιππούριδας και

 • Ασθενείς με επίμονα συμπτώματα και υποψήφιοι για επεμβατικές θεραπείες, όπως ενέσεις ή δισκεκτομή.

Πλεονεκτήματα

Ποια ανατομικά στοιχεία αναδεικνύει η MRI ;

Η MRI παρέχει αξονικές, όπως και οβελιαίες λήψεις, οι οποίες αναδεικνύουν τους φυσιολογικούς και παθολογικούς δίσκους, συνδέσμους, νευρικές ρίζες, επισκληρίδιο λίπος, όπως και το σχήμα και μέγεθος του νωτιαίου σωλήνα.

Η MRI ενισχυμένη με ενδοφλέβιο γαδολίνιο επιτρέπει την διάκριση των χειρουργικών ουλών από τους δίσκους σε ασθενείς με προηγηθείσα σπονδυλική επέμβαση.

Η CT απεικονίζει τις οστικές δομές ευκρινέστερα από την MRI.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμη η MRI ;

Η MRI είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ασθενείς με πιθανή δισκοκήλη, οστεομυελίτιδα, σπονδυλική στένωση, δισκίτιδα, επισκληρίδιο απόστημα, οστικές μεταστάσεις, αραχνοειδίτιδα και ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα.

Μπορεί να γίνει η MRI εξέταση ρουτίνας στη θέση της απλής ακτινογραφίας ;

Η χρήση της MRI ως εξέτασης ρουτίνας στη θέση της απλής ακτινογραφίας δεν δικαιολογείται.

Συσχέτιση MRI με κλινικά ευρήματα

Τα ευρήματα της MRI πρέπει να συσχετίζονται με προσοχή με τα κλινικά ευρήματα και ανωμαλίες των δίσκων είναι συχνές σε ασυμπτωματικούς ασθενείς [Jensen MC et al, 1994] και αυξάνουν με την ηλικία [Cheung KM et al, 2009]. Ρήξεις του ινώδους δακτυλίου είναι επίσης συχνό εύρημα στην MRI, αλλά συνήθως δεν έχουν κλινική σημασία.

Ευρήματα στην MRI

Οζοι Schmorl

Οι όζοι του Schmorl αντιπροσωπεύουν κήλες του πηκτοειδούς πυρήνα μέσα στην γειτονική τελική σπονδυλική πλάκα και παρατηρούνται στο 20% των μαγνητικών τομογραφιών που γίνονται στους ασθενείς χωρίς οσφυαλγία [Williams FM et al, 2007].

Οι όζοι του Schmorl, αν και συνδέονται με εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ΟΜΣΣ, δεν αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για οσφυαλγία.

Αλλοιώσεις Modic

Οι αλλοιώσεις Modic αναφέρονται σε ειδικές ανωμαλίες του σήματος στην τελική σπονδυλική πλάκα και τον γειτονικό οστικό μυελό που απεικονίζονται στην MRI της σπονδυλικής στήλης.

Οι αλλοιώσεις αυτές απαντώνται στο 20-40% των ασθενών με οσφυαλγία και στο 6-10% των ασυμπτωματικών ενηλίκων [Zhang YH et al, 2008; Jensen TS et al, 2008]. Διακρίνονται σε 3 τύπους.

Οι αλλοιώσεις τύπου Ι φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν οστικό οίδημα και αυξημένη αγγειοβρίθεια, ενώ οι αλλοιώσεις τύπου ΙΙ, αντικατάσταση του μυελού από λίπος. Οι αλλοιώσεις τύπου ΙΙΙ, οι οποίες είναι σπανιότερες, αντιπροσωπεύουν υποχόνδρια οστική σκλήρυνση [Zhang YH et al, 2008; Jensen TS et al, 2008]. Και στους 3 τύπους των αλλοιώσεων αυτών παρατηρούνται ρωγμές στις τελικές σπονδυλικές πλάκες.

Ο επιπολασμός των αλλοιώσεων Modic αυξάνεται με την ηλικία και φαίνεται ότι συνδέεται με εκφυλιστικές δισκικές αλλοιώσεις. Ακόμα, οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να εξελιχθούν ή να υφεθούν με την πάροδο του χρόνου [Hutton MJ et al, 1976].

2.2 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (CT scan)

Χρησιμότητα

Υπερέχει της MRI στην ανάδειξη οστικών ανωμαλιών/αλλοιώσεων :

 • Ασταθείς συντήξεις

 • Εκφυλιστικές αλλοιώσεις

 • Κατάγματα

 • Παθήσεις ιερολαγονίων

 • Παθήσεις αποφυσιακών αρθρώσεων

 • Σπονδυλολίσθηση

 • Συγγενείς ανωμαλίες.

Διαγνωστική αξία

«Βλέπει» την ιερολαγονίτιδα

Ανιχνεύει τις αλλοιώσεις των ιερολαγονίων σε ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, πριν αυτές γίνουν ακτινολογικά ορατές.

Δύσκολη η διάκριση των δίσκων από χειρουργικές ουλές

Η διάκριση των δίσκων από ουλές είναι δύσκολη με την CT, ακόμα και μετά από ένεση σκιαγραφικού.

Επισκληρίδια αποστήματα : η MRI είναι καλύτερη

Η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού βοηθά, αν και η CT μειονεκτεί της MRI, στη διάγνωση των επισκληρίδιων αποστημάτων [Rigamonti D et al, 1999].

Μειονεκτήματα

Μεγάλη δόση ακτινοβολίας ;

Η αξονική τομογραφία της ΟΜΣΣ εκθέτει τον εξεταζόμενο σε μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας (10πλάσιες από τις απλές ακτινογραφίες).

2.3 ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΗΜΑ

Σε τι χρησιμεύει το μυελογράφημα ;

Το μυελογράφημα μπορεί να αναδείξει/αποκαλύψει :

 • Πολλαπλές δισκικές ανωμαλίες

 • Πολυεπίπεδες ριζοπάθειες

 • Ελεύθερα τεμάχια δίσκου

 • Θραύσματα δίσκου στην πλάγια απόφυση

 • Προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις στην ΟΜΣΣ

Δισκοκήλες

Το μυελογράφημα υπερέχει της MRI ή της CT στην διάγνωση της δισκοκήλης σε ασθενείς με προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις στην ΟΜΣΣ [Jackson RP et al, 1989].

Σπονδυλική στένωση

Μία ανασκόπηση έδειξε ότι το μυελογράφημα δεν προσφέρει στην διάγνωση της οσφυικής σπονδυλικής στένωσης τίποτα περισσότερο από την CT ή την MRI [de Graaf I et al, 2006].

Επισκληρίδιο απόστημα

Το CT-μυελογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση της MRI σε ασθενείς με υποψία επισκληρίδιου αποστήματος [Rothman SL, 1996].

Υπόδειξη

 • Το μυελογράφημα δεν είναι εξέταση ρουτίνας και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές περιστάσεις από ειδικούς στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης

3. ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

3.1 Ηλεκτρομυογράφημα

Προσφέρει τίποτα το ΗΜΓ σε ασθενείς με οσφυαλγία ;

Το ΗΜΓ είναι πολύτιμο εργαλείο για την εκτίμηση των ασθενών με ριζοπάθεια οι οποίοι ενδεχομένως να χειρουργηθούν και έχουν πτωχή συσχέτιση των ριζιτικών τους συμπτωμάτων με τις νευροαπεικονιστικές μελέτες και σε ασθενείς με πολυεπίπεδη νόσο εμφανή στις νευροαπεικονιστικές μελέτες.

Είναι αρνητικό σε ασθενείς με ριζαλγία ή/και διαταραχές της αισθητικότητας

Οι ασθενείς με ριζαλγία ή/και διαταραχές της αισθητικότητας, με την απουσία κινητικών συμπτωμάτων, συχνά δεν έχουν ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα.

Είναι θετικό ακόμα και χωρίς ευρήματα στις απεικονιστικές μελέτες

Το ΗΜΓ μπορεί να δείξει ανωμαλίες συμβατές με ριζοπάθεια, ακόμα και με την απουσία ευρημάτων στις απεικονιστικές μεθόδους [Park ES et al, 1993; Khatri BO et al, 1984].

Εχουν κάποια αξία τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά ;

Τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά στερούνται επαρκούς ευαισθησίας ή ειδικότητας για οξεία ριζοπάθεια και δεν συνεισφέρουν σημαντικά στη διάγνωση [Dumitru D and Dreyfuss P, 1996], αλλά μερικές φορές βοηθούν στην εντόπιση χειρουργικά θεραπευόμενων αλλοιώσεων σε ασθενείς με σπονδυλική στένωση.

3.2 Σπινθηρογράφημα οστών

Ποια είναι η αξία του σπινθηρογραφήματος ;

Το σπινθηρογράφημα των οστών έχει περιορισμένη αξία στην εκτίμηση των ασθενών με οσφυαλγία. Πάντως, έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην εντόπιση αθόρυβων λοιμώξεων ή νεοπλασμάτων από τις απλές ακτινογραφίες [Bigos SJ et al, 1994].

Το όφελος του σπινθηρογραφήματος είναι πολύ μικρό σε ασθενείς με φυσιολογικές απλές ακτινογραφίες και φυσιολογική ΤΚΕ [Chelsom J and Solberg CO, 1998; Deyo RA and Diehl AK, 1988].

Μικρότερη ευαισθησια και ειδικότητα από την MRI

Το MRI έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα για την σπονδυλική οστεομυελίτιδα και κακοήθεια από το σπινθηρογράφημα των οστών [Algra PR et al, 1991].

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 • Η οσφυαλγία είναι η δεύτερη από πλευράς συχνότητας αιτία ιατρικών επισκέψεων στις ΗΠΑ. Εως 84% των ενηλίκων έχουν χαμηλή οσφυαλγία σε κάποια φάση της ζωής τους

 • Το ιστορικό και η φυσική εξέταση επαρκούν για την εκτίμηση των περισσότερων ασθενών που έχουν οσφυαλγία χρονολογούμενη λιγότερο των 4 εβδομάδων

 • Η αιτιολογική διάγνωση δεν είναι εφικτή στους περισσότερους ασθενείς στους οποίους τα επεισόδια της οσφυαλγίας αυτοϊώνται και υποχωρούν χωρίς ειδική θεραπεία

 • Σπάνια, η οξεία οσφυαλγία είναι σύμπτωμα ή προάγγελος σοβαρών παθήσεων και νοσολογικών καταστάσεων (π.χ. σύνδρομο ιππούριδας, λοιμώξεις, κακοήθειες, φλεγμονώδεις καταστάσεις, κ.ά.).

Εργαστηριακές εξετάσεις

Βοηθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις στη διάγνωση της οσφυαλγίας;

 • Οι εργαστηριακές εξετάσεις (CBC, ΤΚΕ και πιθανώς CRP) μπορεί να χρησιμεύσουν στην εντόπιση των ασθενών με σπονδυλικές λοιμώξεις ή κακοήθειες και συνιστώνται σε ασθενείς με ιστορικό ενδεικτικό των καταστάσεων αυτών ή χαμηλή οσφυαλγία η οποία δεν βελτιώνεται μετά από 4 εβδομάδες.

 • Οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται χωρίς ξεκάθαρες ενδείξεις μπορεί να οδηγήσουν σε πληθώρα άσκοπων περαιτέρω εξετάσεων για την εκτίμηση ψευδών θετικών αποτελεσμάτων και αχρείαστων παρεμβάσεων

Απεικονιστικές μέθοδοι

Χρειάζονται οι απεικονιστικές μελέτες σε ασθενείς με οσφυαλγία ;

 • Γενικά, οι διαγνωστικές μελέτες σε ασθενείς με οσφυαλγία ενδείκνυνται όταν υπάρχει πιθανότητα να βοηθήσουν στη διάγνωση, στον προγραμματισμό της θεραπευτικής στρατηγικής και στην βελτίωση της έκβασης της νόσου.

Οι απεικονιστικές μελέτες μπορεί να είναι παθολογικές σε ασθενείς χωρίς οσφυαλγία ;

 • Οι απλές ακτινογραφίες, η CT και η MRI συχνά είναι παθολογικές σε ασυμπτωματικούς ασθενείς

Απλή ακτινογραφία

Πότε πρέπει να γίνονται οι απλές ακτινογραφίες ;

 • Οι απλές προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες της ΟΜΣΣ ενδείκνυνται εάν ο ασθενής δεν έχει κλινική βελτίωση μετά από 4-6 εβδομάδες

Φαίνεται η δισκοπάθεια στην απλή ακτινογραφία ;

 • Οι απλές ακτινογραφίες δεν μπορούν να αναδείξουν τις δισκοκήλες, αλλά αποκαλύπτουν λοιμώξεις, κατάγματα, κακοήθειες, σπονδυλολίσθηση, στένωση μεσοσπονδυλίων δίσκων, εκφυλιστικές αλλοιώσεις και προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη.

 • Η μέτρηση της ΤΚΕ (ή της CRP) μπορεί να χρησιμεύσει στην εκτίμηση των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για συστηματικά νοσήματα που χρειάζονται ακτινολογικές μελέτες

Αξονική – μαγνητική τομογραφία

Πότε ενδείκνυται η MRI/CT ;

 • Σε επείγουσες καταστάσεις, π.χ. σύνδρομο ιππούριδας, λοιμώξεις, όγκοι, κατάγματα με νευρολογικές διαταραχές ή άλλες αλλοιώσεις ή ανωμαλίες

 • Σε ασθενείς με ριζιτικά συμπτώματα χρονολογούμενα τουλάχιστον από 4-6 εβδομάδων

 • Σε ασθενείς με ιστορικό νευρογενούς χωλότητας χρονολογούμενης από μηνών που πρόκειται να χειρουργηθούν για σπονδυλική στένωση ή δισκοπάθεια

Είναι καλύτερη η MRI από την CT ;

 • Η MRI θεωρείται γενικά η καλύτερη αρχική εξέταση στους περισσότερους ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία που χρειάζονται εξειδικευμένες απεικονιστικές μεθόδους, αν και η αξονική τομογραφία αναδεικνύει καλύτερα τις οστικές δομές.

Μυελογράφημα

 • Το μυελογράφημα σπάνια χρειάζεται σε ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία, μπορεί όμως να χρησιμεύσει σε ασθενείς με πολλαπλές δισκικές αλλοιώσεις, πολυεπίπεδες ριζοπάθειες, ελεύθερα θραύσματα του δίσκου, τεμάχια δίσκου στην πλάγια απόφυση ή προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις στην ΟΜΣΣ.

Ηλεκτρομυογράφημα

 • Το ηλεκτρομυογράφημα βοηθά σημαντικά στην εκτίμηση των ασθενών με ριζοπάθεια που πρόκειται να χειρουργηθούν και έχουν πτωχή συσχέτιση των ριζιτικών τους συμπτωμάτων με τις νευροαπεικονιστικές μεθόδους ή ενδείξεις πολυεπίπεδης νόσου στις νευροαπεικονιστικές μελέτες. Τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά δεν έχουν επιπρόσθετη σημαντική αξία στους περισσότερους ασθενείς.

Σπινθηρογράφημα

 • Το σπινθηρογράφημα των οστών έχει περιορισμένη αξία στην εκτίμηση των ασθενών με οσφυαλγία.

Δισκογραφία

 • Η αξία της δισκογραφίας είναι αμφιλεγόμενη στη διάγνωση της δισκοκήλης ως αιτίου χρόνιας οσφυαλγίας .

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες