Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Οξεία νεανική χωλότητα

Στο 55% των παιδιών συνδυάζεται με άλλα νοσήματα (λοιμώξεις ανώτερων αναπνευ-στικών οδών - ουροποιητικού, γαστρεντερίτιδα, μέση πυώδης ωτίτιδα, ανεμευλογία, ιογενής φαρυγγίτιδα). Στο 23% σχετίζεται με σοβαρή λοίμωξη.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. Χωλότητα, πυρετός (>38ο C).

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Περιορισμένο ή επώδυνο ROM και τοπική ευαισθησία, συνήθως του ισχίου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ : Αύξηση ΤΚΕ (>20 mm/1η ώρα), λευκοκυττάρωση (>12.000/mm3).

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Αρχικά συνήθως απουσιάζουν. Σπάνια, παρατηρείται οστεομυελίτιδα, νόσος Legg-Calve-Perthes ή δισκίτιδα.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ : Είναι θετικό στο 50% περίπου των ασθενών. Δεν έχει μεγάλη ειδικότητα για την εντόπιση της οστεομυελίτιδας, ενώ ενίοτε είναι ψευδώς αρνητικό. Ενδείκνυται όταν η θερμοκρασία, τα λευκά αιμοσφαίρια και η ΤΚΕ είναι αυξημένα και η διαγνωστική παρακέντηση αρνητική, για την πιθανότητα οστεομυελίτιδας.

Στο 50% των θετικών περιπτώσεων τα ευρήματα συμπίπτουν με τις συμπτωματικές περιοχές και >50% των διαταραχών εντοπίζονται στα οστά του ταρσού. Λόγω της πιθανότητας το σπινθηρογράφημα με 99m Tc να αποδειχθεί ψευδώς αρνητικό, εαν δεν τεθεί οριστική διάγνωση και τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται μέσα σε 3-4 ημέρες, συνιστάται σπινθηρογράφημα με γάλλιο.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ : Μπορεί να διαπιστώσει την αρθρική συλλογή ή την περιοστική αντίδραση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ : Η διάγνωση του υποκείμενου αιτίου της χωλότητας (σηπτική αρθρίτιδα ή οστεομυελίτιδα) βασίζεται στην φυσική εξέταση, στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και στα επίπεδα της ΤΚΕ. Σε ύποπτες περιοχές συνιστάται παρακέντηση, η οποία αποδεικνύεται θετική στο 21% των περιπτώσεων. Κάθε παιδί με οξεία χωλότητα πρέπει να διερευνάται με προσοχή (ΠΙΝΑΚΑΣ 205).

ΠΙΝΑΚΑΣ 205

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΧΩΛΟΤΗΤΑ

      Γενική αίματος

      ΤΚΕ

      Γενική ούρων

      RA test

      ΑΝΑ

      CRP

      ASO

      Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού

      Παρακέντηση άρθρωσης ή οστού

      Απλή προσθιοπίσθια και πλάγιες ακτινογραφίες λοξές και υπό τάση

      Σπινθηρογράφημα οστών

 

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες