Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: Θεραπεία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΨΕΥΔΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ («acute CPP crystal arthritis»)  

 • Παρακέντηση της άρθρωσης και απομάκρυνση των κρυστάλλων
 • ΜΣΑΦ ή κολχικίνη στη διάρκεια της οξείας φάσης
 • Κορτικοειδή per os ή συστηματικά, εάν υπάρχουν αντενδείξεις για την θεραπεία με κολχικίνη ή ΜΣΑΦ
 • Ενδαρθρική ένεση κορτικοειδούς
 • Πάγος ή κρύα επιθέματα στην άρθρωση

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, συνιστάται αρθροπαρακέντηση (τόσο για διάγνωση, όσο και για θεραπεία) και ενδαρθρική έγχυση κορτικοειδών.

Μεγάλες αρθρώσεις : ακετονική τριαμσινολόνη (1 mL; 40 mg) μαζί με 1 ή 2 mL προκαΐνης 1%.

Μικρές αρθρώσεις : Μικρότερες δόσεις κορτιζόνης. π.χ. 20 mg

Συνιστάται περιορισμός της φόρτισης των αρθρώσεων που σηκώνουν το βάρος του σώματος ή της χρήσης των αρθρώσεων στις καθημερινές δραστηριότητες επί 48-72 ώρες, σε συνδυασμό με νάρθηκες, εάν χρειάζεται.

Εάν έχουν προσβληθεί περισσότερες από 2 αρθρώσεις, οι ενδαρθρικές εγχύσεις κορτιζόνης δεν έχουν νόημα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθούν παράγοντες που εφαρμόζονται στην θεραπεία της οξείας ουρικής αρθρίτιδας (ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 1).

*    Τροποποιείστε την δόση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 

Αντενδείξεις ΜΣΑΦ : νεφρική ανεπάρκεια, HF, πεπτική ελκωτική νόσος, υπερευαισθησία.

Τροποποιημένο από: Lipsky P. Algorithms for the diagnosis and management of musculoskeletal complaints: A new tool for the primary-care provider. Am J Med 1997; 103:1S.

Προτιμάται ένα ΜΣΑΦ ή κολχικίνη per os. Εάν τα peros χορηγούμενα φάρμακα αντενδείκνυνται, μπορούν να χορηγηθούν συστηματικά κορτικοειδή ή ACTH.

Η ενδοφλέβια κολχικίνη μπορεί να βελτιώσει την φλεγμονή της ψευδουρικής αρθρίτιδας, αλλά έχει σοβαρές επιπλοκές γι΄αυτό και δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Οι αναστολείς της IL-1 καταστέλλουν τις κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες, αλλά δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στην ψευδουρική αρθρίτιδα.

Σύμφωνα με μελέτες παρατήρησης σε 15 ασθενείς, η μεθοτρεξάτη, σε χαμηλές εβδομαδιαίες δοσεις, μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις ανθεκτικής φλεγμονής από κρυστάλλους πυροφωσφορικού ασβεστίου, είτε ψευδουρικής ή ψευδο-ρευματοειδούς αρθρίτιδας (Andres M et al, 2012; Chollet-Janin A et al, 2007). Σε 3 άλλους ασθενείς η μεθοτρεξάτη δεν είχε αποτέλεσμα (Doan TH et al, 2008).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ («ΟΞΕΙΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ CPP»)

Σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες προσβολές ψευδουρικής αρθρίτιδας, η κολχικίνη μπορεί να χορηγηθεί προφυλακτικά σε δόση 0.6 mg2 φορές ημερησίως.

Σε 10 ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια ψευδουρικής αρθρίτιδας, η προφυλακτική χορήγηση κολχικίνης συνοδεύθηκε από σημαντική μείωση του αριθμού των επεισοδίων σε διάστημα ενός έτους, συγκριτικά με 1 χρόνο πριν από την έναρξη της θεραπείας (10 επεισόδια vs 32) (Alvarellos A and Spilberg I, 1986).

Εάν, στις δόσεις αυτές, η κολχικίνη προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, μπορεί να χορηγηθεί σε δόση 0.6 mgημερησίως ή και κάθε δεύτερη ημέρα.

Συστάσεις

Σε ασθενείς με 3 ή περισσότερες προσβολές ψευδουρικής αρθρίτιδας ετησίως συνιστάται προφύλαξη με κολχικίνη, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι οδηγίες για την ασφαλή χρήση της, όσον αφορά την νεφρική και ηπατική λειτουργία, την ανοχή στο φάρμακο και τις δυνητικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.

ΨΕΥΔΟ-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (CHRONIC CPP CRYSTAL INFLAMMATORY ARTHRITIS)  

 • ΜΣΑΦ και/ή κολχικίνη (1η επιλογή)  
 • Μικρές δόσεις κορτικοειδών
 • Μεθοτρεξάτη
 • Υδροξυχλωροκίνη.

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ CPPD

Η θεραπευτική χρήση της προβενεσίδης, ενός αναστολέα της μεταφοράς των διαμεμβρανικών ανιόντων, είναι προς το παρόν υπό μελέτη (Rosenthal AK and Ryan LM, 1994; Ryan LM, 2001). 

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ, ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ)

Η θεραπεία του υποκείμενου νοσήματος δεν είναι ικανή να αναστρέψει τις ασβεστώσεις, ενώ, αντίθετα, μπορεί να συνοδευθεί από ανάπτυξη νέων ασβεστώσεων (Hamilton EB et al, 1981; Van Geertruyden J et al, 1986; Glass JS and Grahame R, 1976; Pritchard MH and Jessop JD, 1977). Πάντως, σε μερικές περιπτώσεις, οι εναποθέσεις των κρυστάλλων CPPD υποχωρούν αυτόματα.

Σε ασθενείς με επίμονες κλινικές εκδηλώσεις εναπόθεσης κρυστάλλων CPPD, παρά την διόρθωση των συνδεόμενων μεταβολικών νοσημάτων, η θεραπεία της αρθροπάθειας γίνεται με βάση τις συστάσεις που ακολουθούνται για την ιδιοπαθή νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD.

ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΧΘΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το μαγνήσιο, χορηγούμενο μακροχρόνια σε ασθενείς με χρόνια υπομαγνησιαιμία, μπορεί να περιορίσει τις ασβεστώσεις του μηνίσκου (Smilde TJ et al, 1994). Μερικοί ασθενείς με σποραδική εναποθέση κρυστάλλων CPPD είχαν συμπτωματική, αλλά όχι ακτινολογική, βελτίωση με την συμπληρωματική χορήγηση ανθρακικού μαγνησίου (Doherty M and Dieppe PA, 1983).

ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ («ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ CPPD») 

Η θεραπεία των ασθενών με εκφυλιστική αρθροπάθεια, στους οποίους η εκφύλιση της άρθρωσης είναι η κυριότερη εκδήλωση της νόσου από εναπόθεση κρυστάλλων CCP και δεν συνοδεύεται από επεισοδιακή ψευδουρική αρθρίτιδα, είναι ίδια μ΄αυτήν που ακολουθείται στην οστεοαρθρίτιδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ασθενείς με ψευδουρική αρθρίτιδα με >2 οξέως φλεγμαίνουσες αρθρώσεις 

 • Αρθροπαρακέντηση και ενδαρθρική έγχυση κορτιζόνης
 • Μεγάλες αρθρώσεις (π.χ. γόνατα και ώμοι) ακετονική τριαμσινολόνη1 mL (40 mg) μαζί με 1 ή 2 mL προκαΐνης 1%. 
 • Σε μικρότερες αρθρώσεις χορηγούνται μικρότερες δόσεις

Ασθενείς με ψευδουρική αρθρίτιδα που δεν θεραπεύονται με ενδαρθρικές εγχύσεις κορτιζόνης

 • ΜΣΑΦ
 • Κολχικίνη per os (εάν υπάρχει αντένδειξη για τα ΜΣΑΦ)
 • Συστηματικά κορτικοειδή εάν τα ΜΣΑΦ και η κολχικίνη αντενδείκνυνται  

Χρόνια φλεγμονώδης αρθροπάθεια από κρυστάλλους πυροφωσφορικού ασβεστίου (ψευδο-ρευματοειδής αρθρίτιδα)

 • ΜΣΑΦ και/ή κολχικίνη
 • Στη συνέχεια, εάν χρειάζεται, χαμηλές δόσεις κορτιζόνης, μεθοτρεξάτη και υδροξυχλωροκίνη


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες