Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: Περίληψη και συστάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Ψευδουρική αρθρίτιδα (pseudo-gout) :

 • Οξείες προσβολές οφειλόμενες σε εναποθέσεις κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου

Χονδρασβέστωση (chondrocalcinosis) :

 • Ακτινολογική απεικόνιση ασβεστώσεων στον υάλινο ή/και ινώδη χόνδρο 

Πυροφωσφορική αρθροπάθεια (pyrophosphate arthropathy) :

 • Ακτινολογικές ή αρθρικές ανωμαλίες που συνοδεύουν την εναπόθεση κρυστάλλων διϋδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου (CPPD)

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EULAR (σε παρένθεση)

 • Ασυμπτωματική νόσος («asymptomatic CPPD»)
 • Ψευδουρική αρθρίτιδα («acute CPP crystal arthritis»)
 • Ψευδο-ρευματοειδής αρθρίτιδα(«chronic CPP crystal inflammatory arthritis»)
 • Ψευδο-οστεοαρθρίτιδα, με/ή χωρίς επιπροστιθέμενες οξείες προσβολές («οστεοαρθρίτιδα με CPPD»)
 • Ψευδο-νευροπαθητική αρθροπάθεια

Αρθρικό υγρό

Η ανάλυση του αρθρικού υγρού στη νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CCP χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ασθενώς θετικών διπλοθλαστικών κρυστάλλων CPPD στην μικροσκοπική εξέταση με πολωμένο φως. Στη διάρκεια των προσβολών της οξείας ψευδουρικής αρθρίτιδας μέσα στα πολυμορφοπύρηνα λευκά αιμοσφαίρια υπάρχουν σχεδόν πάντοτε φαγοκυτταρωμένοι κρύσταλλοι.

Το αρθρικό υγρό πρέπει να εξετάζεται για κρυστάλλους CPPD αμέσως μετά την αρθροπαρακέντηση, δοθέντος ότι η πιθανότητα ανεύρεσης των κρυστάλλων μειώνεται όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ αρθροπαρακέντησης και μικροσκοπικής εξέτασης αυξάνεται.  

Το αρθρικό υγρό περιέχει 15.000 έως 30.000 λευκά αιμοσφαίρια/mm3 το 90% εκ των οποίων είναι ουδετερόφιλα.

Ακτινολογικά ευρήματα

Η ακτινολογική απεικόνιση των εναποθέσεων των κρυστάλλων του ασβεστίου είναι καθοριστική εκδήλωση της χονδρασβέστωσης.

Οι εναποθέσεις των κρυστάλλων CPPD τυπικά απεικονίζονται ως στικτές και γραμμοειδείς ακτινοπυκνότητες στον ινώδη, υάλινο ή αρθρικό χόνδρο (ΕΙΚΟΝΑ 1), και, λιγότερο συχνά, στους συνδέσμους και τους αρθρικούς θυλάκους.  

Image

ΕΙΚΟΝΑ 1. Ασβέστωση του χόνδρου στο μεσάρθριο διάστημα ενός ασθενούς με αιμοχρωμάτωση (βέλη)

Ακομα και απουσιάζει χονδρασβέστωση, η εναπόθεση των κρυστάλλων CPPDσυχνά συνδέεται με ακτινολογικές εκφυλιστικές αρθρικές αλλοιώσεις.

Υπερηχογραφικά ευρήματα

Τα υπερηχογραφικά ευρήματα της νόσου CPPD σχετίζονται με τα ακτινολογικά ευρήματα (ΕΙΚΟΝΑ 2).

Image

Υποηχοϊκές και υπερηχοϊκές περιοχές στο υπερηχογράφημα του τριγωνικού ινοχόνδρινου συμπλέγματος σε ασθενή ηλικίας 72 ετών με χονδρασβέστωση. Οι υπερηχοϊκές περιοχές (βέλη) πιθανώς αντιπροσωπεύουν εναποθέσεις διϋδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου (CPPD).

Διάγνωση

Η διάγνωση της νόσου από εναπόθεση κρυστάλλων CCP πρέπει να μπαίνει στη σκέψη σε ασθενείς ιδιαίτερα ηλικίας >65 ετών με οξείες ή υποξείες προσβολές αρθρίτιδας (ιδιαιτερα των γονάτων), αρθρίτιδα παρόμοια με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα, ακτινολογικές εναποθέσεις κρυστάλλων CPPD ή, άλλες, λιγότερο συχνέα, εκδηλώσεις.

Η διάγνωση γίνεται με την ανεύρεση των κρυστάλλων CPPD στους ιστούς ή το αρθρικό υγρό ή/και από τα ακτινολογικά ευρήματα.  

Νοσήματα συνδεόμενα με νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CCP

 • Αιμοχρωμάτωση
 • Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (familial hypocal-ciuric hypercalcemia) (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
 • Υπερπαραθυρεοειδισμός
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Υπομαγνησιαιμία
 • Υποφωσφατασία
 • Εξετάσεις συνιστώμενες σε ασθενείς με νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Σίδηρος
 • Τρανσφερρίνη
 • TSH
 • Φωσφόρος
 • Φερριτίνη


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες