Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: Διάγνωση

5.   ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η νόσος από εναπόθεση κρυστάλλων CCP πρέπει να μπαίνει στην σκέψη σε ασθενείς ηλικίας >65 ετών, με οξείες ή υποξείες προσβολές αρθρίτιδας (ιδιαίτερα του γόνατος), αρθρίτιδα παρόμοια με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα, εναποθέσεις κρυστάλλων CPPD στις απλές ακτινογραφίες ή άλλες, λιγότερο συχνές, εκδηλώσεις.

Η διάγνωση επισφραγίζεται με την ανεύρεση των κρυστάλλων CPPD στους υμενικούς ιστούς ή το αρθρικό υγρό ή/και τον ακτινολογικό έλεγχο.

Προτεινόμενα διαγνωστικά κριτήρια νόσου από εναπόθεση κρυστάλλων CCP (Rosenthal AK et al, 2005; Rosenthal AK, 2006)

Οριστική διάγνωση :

  • Ανάδειξη κρυστάλλων CPPD στους ιστούς ή το αρθρικό υγρό π. χ. με περίθλαση ακτίνων - Χ, κ.ά.) ’Η
  • Παρουσία ασθενώς θετικών διπλοθλαστικών κρυστάλλων στη μικροσκοπική εξέταση με πολωμένο φως ΚΑΙ τυπική ασβέστωση του χόνδρου ή του αρθρικού θυλάκου στις απλές ακτινογραφίες

Πιθανή διάγνωση

  • Ανεύρεση ασθενώς θετικών διπλοθλαστικών κρυστάλλων στη μικροσκοπική εξέταση με πολωμένο φως ή
  • Ασβέστωση του αρθρικού χόνδρου ή θυλάκου στην απλή ακτινογραφία

Εάν ο ασθενής πληροί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια, τότε έχει μάλλον πιθανή νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD, και πρέπει να διερευνάται εάν πληροί ειδικά κριτήρια  :

  • Οξεία αρθρίτιδα μεγάλων αρθρώσεων, ιδιαίτερα των γονάτων,

‘ Η

  • Χρόνια αρθρίτιδα υποδυόμενη οστεοαρθρίτιδα, ιδιαίτερα εάν οι πάσχουσες αρθρώσεις δεν είναι τυπικές της κλασικής οστεοαρθρίτιδας (καρποί, MCP αρθρώσεις, αγκώνες και ώμοι) και εάν συνοδεύονται από οξείες, αυτοπεριοριζόμενες προσβολές.

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Οι ασθενείς με νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CCP μπορεί να έχουν και άλλα συνδεόμενα νοσήματα, όπως αιμοχρωμάτωση, υπερπαραθυρεοειδισμό, υπομαγνησιαιμία, υποφωσφατασία, υποθυρεοειδισμό και οικογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) (Jones AC et al, 1992).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΣΟ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Νόσημα

Συσχέτιση

Αιμοχρωμάτωση

Οριστική

Υπερπαραθυρεοειδισμός

Οριστική

Υποφωσφατασία

Οριστική

Υπομαγνησιαιμία

Οριστική

Σύνδρομο Gitleman

Οριστική

Υποθυρεοειδισμός

Πιθανή

Ουρική αρθρίτιδα

Πιθανή

X-φυλοσύνδετη υποφωσφαταιμική ραχίτιδα 

Πιθανή

Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία

Πιθανή

Αιμοσιδήρωση

ΠιθανήWho is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες