Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: Διαφορική διάγνωση

6.   ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ασυμπτωματική εναπόθεση CPPD

Ανακαλύπτεται σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο. Ασβέστωση της άρθρωσης ή του ινώδους χόνδρου είναι ένδειξη υποκείμενου νοσήματος.

Ψευδουρική αρθρίτιδα

Στη ΔΔ της ψευδουρικής αρθρίτιδας μπαίνουν οι λοιμώξεις, κακώσεις, αιμορραγία και άλλες κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες (π.χ. ουρική αρθρίτιδα).

Η ύπαρξη κρυστάλλων CPPD στο αρθρικό υγρό δεν αποκλείει την λοίμωξη. Γι΄αυτό και πρέπει να γίνονται καλλιέργειες αρθρικού υγρού και αίματος, όπως και χρώση κατά Gram, για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο σηπτικής αρθρίτιδας.

Ψευδο-ρευματοειδής αρθρίτιδα

Η χρόνια πολυαρθρική νόσος από εναπόθεση κρυστάλλων CPPDπρέπει να διαχωρίζεται από άλλα αίτια πολυαρθρίτιδας/ πολυαρθραλγιών. Διαγνωστική σύγχυση μπορεί να προκύψει όταν η φλεγμονή είναι συμμετρική και, ιδιαίτερα, όταν ο RF είναι θετικός.

Ψευδο-οστεοαρθρίτιδα  

Είναι το κύριο νόσημα που πρέπει να μπαίνει στη σκέψη σε ασθενείς με τυπικά συμπτώματα, κλινικά ευρήματα και ακτινολογικές εκδηλώσεις.

Ψευδο-νευροπαθητική αρθροπάθεια

Η πραγματική νευροπαθητική αρθροπάθεια χαρακτηρίζεται από απώλεια του αισθήματος της θέσης της άρθρωσης και, ενίοτε, άλλων αισθητικών παραμέτρων, όπως το αίσθημα του πόνου και της θερμοκρασίας.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, νοσήματα συνδεόμενα με νευροπαθητική αρθροπάθεια (άρθρωση Charcot) περιλαμβάνουν σακχαρώδη διαβήτη (συχνότερα), νωτιάδα φθίση, συριγγομυελία και κακώσεις του νωτιαίου μυελού.

Συμπίεση νεύρων ή νωτιαίου μυελού 

Οι ογκόμορφες εναποθέσεις κρυστάλλων CPPD και των συνδεόμενων μαλακών μορίων πρέπει να διαχωρίζονται από άλλες ασβεστωμένες ή οστεοποιημένες ογκόμορφες αλλοιώσεις. Ενδοσπονδυλικές μάζες με στικτές ασβεστώσεις των μαλακών μοριων είναι ένδειξη χονδροσαρκώματος (Ishida T et al, 1995). Οι κρύσταλλοι του ουρικού μονονατρίου σπάνια προκαλούν συμπιεστικές εκδηλώσεις.

 

LAST UPDATE 21/4/13Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες