Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: Αρθρικό υγρό

4.   ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ

Θετικοί διπλοθλαστικοί κρύσταλλοι CCP

Ανευρίσκονται στην μικροσκοπική εξέταση με πολωμένο φως. Στην διάρκεια των επεισοδίων της οξείας ψευδουρικής αρθρίτιδας οι κρύσταλλοι αυτοί σχεδόν πάντα είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα πολυμορφοπύρηνα λευκά αιμοσφαίρια σε στάδιο φαγοκυττάρωσης.

Λευκά αιμοσφαίρια

Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων στο αρθρικό υγρό γενικά σχετίζεται με τον βαθμό της φλεγμονής (Rosenthal AK et al, 2005) και κυμαίνεται από 15.000 έως 30.000/mm3, εκ των οποίων 90% είναι ουδετερόφιλα.  

Σε αντίθεση με τους αρνητικά διπλοθλαστικούς κρυστάλλους ουρικού μονονατρίου (ΕΙΚΟΝΑ 2), οι κρύσταλλοι CPPD ανιχνεύονται δυσκολότερα, είναι μικρότεροι, ασθενώς (ή καθόλου) διπλοθλαστικοί και περισσότερο πολυμορφικοί.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες