Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νευραλγική αμυοτροφία

Η νευραλγική αμυοτροφία (νευροπάθεια βραχιονίου πλέγματος) είναι σπάνια κατάσταση. Η ετήσια συχνότητά της ανέρχεται σε 1-2/100.000 άτομα (Rubin DI, 2001). Είναι συχνότερη στους ενήλικες, αλλά σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται σε μεγαλύτερα παιδιά.  Στο 17% περίπου των ασθενών είναι αμφοτερόπλευρη (Cruz-Martinez A et al, 2002).

ΑιτιολογΙα. Συχνά υπάρχει ιστορικό λοιμώξεων, ένεσης αντιορού ή εμβολιασμών. Στο 50% περίπου των περιπτώσεων προηγείται πυρετός και συμπτώματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού. Μερικοί ασθενείς έχουν ενδείξεις πολλαπλής μονονευρίτιδας, με προσβολή, εκτός του βραχιονίου πλέγματος, των κρανιακών ή άλλων νεύρων. Μερικές περιπτώσεις είναι οικογενείς (Lane RJ and Dewar JA, 1978; Dunn HG et al, 1978).

Κλινική εικόνα. Η νευραλγική αμυοτροφία σχεδόν πάντα εκδηλώνεται με ύποξυ ή οξύ πόνο στον ώμο και μυϊκή αδυναμία συνοδευόμενη από εντοπισμένη μυϊκή ατροφία, χωρίς όμως περιορισμό των παθητικών κινήσεων (Shaywitz BA, 1975; Dunn HG et al, 1978; Bale JF Jr et al, 1979; Zeharia A et al, 1990; Martinez-Salio A et al, 1998; van Alfen N et al, 2005). Μερικές περιπτώσεις συνδέονται με διάφορες σωματικές ανωμαλίες (μικροσωμία, υποτελορισμός, συνδακτυλία, επικάνθια πτυχή, υπερωϊοσχιστία) και έχουν υποτροπιάζουσα διαδρομή (Dunn HG et al, 1978).

Η νευρίτιδα του βραχιονίου έχει παρόμοια διαδρομή, αλλά συνοδεύεται από παράλυση του προσβληθέντος μέλους. Παρόμοια, μπορεί να παρατηρηθεί νευροπάθεια του οσφυοιερού πλέγματος προκαλώντας πόνο στα κάτω άκρα και παράλυση (van Alfen N and Van Engelen BG, 1997).

Ηλεκτρομυογράφημα. Δείχνει απονεύρωση των μυών που νευρώνονται από το ανώτερο βραχιόνιο πλέγμα με ινιδικά δυναμικά και θετικά κύματα στους εγγύς μυς.

Προγνωση. Η συνολική πρόγνωση είναι καλή, αλλά η ίαση μπορεί να απαιτήσει πολλούς μήνες και χρειάζεται φυσιοθεραπεία για να περιορισθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης μόνιμων αρθρικών συγκάμψεων.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες