Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανικός μεγάλος βλαισός δάκτυλος

Ο νεανικός βλαισός μέγας δάκτυλος (Hallux valgus) παρατηρείται κυρίως στους εφήβους, ιδιαίτερα κορίτσια. Το 40% των παραμορφώσεων αναπτύσσονται πριν από το 10ο έτος της ηλικίας. Σε ποσοστό 72% κληρονομείται από την μητέρα (Coughlin MJ, 1995) και συχνά συνδυάζεται με ραιβό πρώτο μετατάρσιο. Αναπτύσσεται όταν η μεταταρσιοφαλαγγική γωνία του μεγάλου δακτύλου υπερβαίνει τις 20ο. Το πλάγιο σησαμοειδές ενίοτε παρεκτοπίζεται μεταξύ 1ου και 2ου μεταταρσίου (Hardy RH and Clapham JCR, 1951; Piggott H, 1960). Περίπου 50% των ασθενών έχουν ευλύγιστη πλατυποδία και πολλοί, γενικευμένη χαλάρωση των συνδέσμων (Kleiger B et al, 1982).Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες