Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Πυρετός συστηματικής ΝΙΑ

Σε παιδιά με υψηλό πυρετό, η σκέψη της ΝΙΑ πρέπει να μπαίνει όταν αποκλεισθούν άλλες αιτίες υπερπυρεξίας ή πυρετού άγνωστης αιτιολογίας, όπως ο ΣΕΛ, η οζώδης πολυαρτηρίτιδα και η οξεία λευχαιμία. Ο προσδιορισμός του τύπου του πυρετού βοηθά σημαντικά στη διάκριση της συστηματικής ΝΙΑ από άλλους τύπους εμπύρετων αρθροπαθειών, ιδίως του ΟΡΠ και της σηπτικής αρθρίτιδας. Η θερμοκρασία, για να προσδιορισθεί ο τύπος του πυρετού, πρέπει να μετράται κάθε 4 ώρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΙΑ

 • ΣΕΛ
 • Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
 • Αντιδραστικές αρθρίτιδες
 • Λοιμώξεις (νόσος Κala-azar, γονοκοκκική ή μηνιγγιτιδοκοκκική ενδοκαρδίτιδα, κεγχροειδής φυματίωση)
 • Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
 • Οξεία λευχαιμία
 • Οξύς ρευματικός πυρετός
 • Πυρετός αιτιοχολανολόνης (Bondy PK et al, 1965)
 • Οικογενής μεσογειακός πυρετός (Krey PR and Kohen AS, 1965; Heller H et al, 1966; Reimann HA, 1966) και Περιοδικός πυρετός (Reimann HA, 1966). 
 • Φαρμακευτικοί πυρετοί
 • Ψωριασική αρθρίτιδα

Πυρετός παρόμοιος με της συστηματικής ΝΙΑ μπορεί να παρατηρηθεί και στις αντιδραστικές αρθρίτιδες, όπως π.χ. στην αρθροπάθεια την συνδεόμενη με ελκώδη κολίτιδα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να συνοδεύονται από πυρετό (Kinsella P et al, 1978). Αμφημερινός πυρετός παρατηρείται επίσης και σε λοιμώξεις, όπως στη νόσο Κala-azar, στη γονοκοκκική ή μηνιγγιτιδοκοκκική ενδοκαρδίτιδα και στην κεγχροειδή φυματίωση (Atkins E, 1964).

Συνεχής πυρετός είναι σπάνιος στη συστηματική ΝΙΑ. Εάν είναι περιοδικός, πρέπει να βάζει στη σκέψη τον πυρετό αιτιοχολανολόνης (Bondy PK et al, 1965), τον οικογενή μεσογειακό πυρετό (Krey PR and Kohen AS, 1965; Heller H et al, 1966; Reimann HA, 1966) και τον περιοδικό πυρετό (Reimann HA, 1966). 

Ο ΟΡΠ και οι φαρμακευτικοί πυρετοί είναι τα συχνότερα αίτια πυρετού που συνήθως δυσκολεύουν την διαφορική διάγνωση. Ο πυρετός, εάν είναι αμφημερινός ή εκτικός, πρέπει να προσανατολίζει την διάγνωση στη ΝΙΑ, ενώ εάν είναι υφέσιμος ή συνεχής, στον ΟΡΠ ή την φαρμακευτική υπερευαισθησία.

Εκτική υπερπυρεξία συνδεόμενη με άλλες συστηματικές εκδηλώσεις πρέπει να βάζει στη σκέψη την πιθανότητα της ΝΙΑ, ιδιαίτερα σε παιδιά με υψηλό πυρετό άγνωστης αιτιολογίας, όταν άλλες πιθανές αιτίες έχουν αποκλεισθεί. Πολύ συχνά τα παιδιά αυτά υποβάλλονται σε αντιβίωση και σε πολλές και ποικίλες άσκοπες εργαστηριακές εξετάσεις, ακόμα και διαγνωστική λαπαροτομία, μολονότι ο πυρετός μπορεί να συνοδεύεται από αρθραλγίες και το χαρακτηριστικό εξάνθημα της συστηματικής ΝΙΑ.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες